MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FUEKIVFS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/05/2023 9.43 (-0.74 %)    364  8,621,700  23,686   349  9,399,500  26,933   -777,800
30/05/2023 9.46 (0.64 %)    432  9,248,200  21,408   338  9,085,900  26,881   162,300
29/05/2023 9.44 (1.51 %)    407  9,292,900  22,833   365  9,841,100  26,962   -548,200
26/05/2023 9.34 (0.43 %)    676  10,687,500  15,810   360  9,756,400  27,101   931,100
25/05/2023 9.34 (0.43 %)    466  8,962,800  19,233   320  8,585,400  26,829   377,400
24/05/2023 9.33 (0.32 %)    560  11,593,800  20,703   454  12,080,100  26,608   -486,300
23/05/2023 9.3 (-1.06 %)    389  9,156,300  23,538   391  10,502,500  26,861   -1,346,200
22/05/2023 9.35 (0.54 %)    405  9,257,400  22,858   387  10,451,500  27,006   -1,194,100
19/05/2023 9.3 (-1.06 %)    582  12,134,800  20,850   466  12,481,400  26,784   -346,600
18/05/2023 9.44 (0.43 %)    429  8,987,500  20,950   304  8,286,800  27,259   700,700
17/05/2023 9.4 (0.00 %)    456  9,438,500  20,698   403  9,883,600  24,525   -445,100
16/05/2023 9.39 (-0.11 %)    389  9,269,200  23,828   329  8,320,500  25,290   948,700
15/05/2023 9.4 (1.08 %)    397  8,256,000  20,796   533  10,748,400  20,166   -2,492,400
12/05/2023 9.3 (0.00 %)    442  8,876,700  20,083   440  9,326,500  21,197   -449,800
11/05/2023 9.3 (0.00 %)    342  8,282,800  24,219   319  8,082,300  25,336   200,500
10/05/2023 9.25 (0.54 %)    367  8,176,300  22,279   422  9,113,900  21,597   -937,600
09/05/2023 9.22 (0.22 %)    659  9,909,900  15,038   415  8,114,500  19,553   1,795,400
08/05/2023 9.16 (0.77 %)    461  9,319,300  20,215   368  7,788,900  21,165   1,530,400
05/05/2023 9.09 (-0.44 %)    427  8,771,400  20,542   349  8,072,200  23,130   699,200
04/05/2023 9.13 (-1.51 %)    455  9,140,100  20,088   427  9,534,500  22,329   -394,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.