MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK FUEKIVFS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/06/2023 9.47  9.47  0.04 (0.42 %)    48,000  454,000,000  9.47  9.47  9.47 
31/05/2023 9.43  9.43  -0.07 (-0.74 %)    48,200  454,000,000  9.41  9.43  9.41 
30/05/2023 9.46  9.46  0.06 (0.64 %)    49,300  464,000,000  9.42  9.46  9.42 
29/05/2023 9.44  9.44  0.14 (1.51 %)    49,000  460,000,000  9.40  9.44  9.40 
26/05/2023 9.34  9.34  0.04 (0.43 %)    228,300  2,130,000,000  9.34  9.37  9.30 
25/05/2023 9.34  9.34  0.04 (0.43 %)    148,300  1,388,000,000  9.40  9.40  9.33 
24/05/2023 9.33  9.33  0.03 (0.32 %)    169,000  1,587,000,000  9.33  9.42  9.33 
23/05/2023 9.30  9.30  -0.10 (-1.06 %)    50,400  472,000,000  9.37  9.37  9.30 
22/05/2023 9.35  9.35  0.05 (0.54 %)    50,000  467,000,000  9.35  9.35  9.35 
19/05/2023 9.30  9.30  -0.10 (-1.06 %)    50,000  465,000,000  9.30  9.30  9.30 
18/05/2023 9.44  9.44  0.04 (0.43 %)    50,000  472,000,000  9.44  9.44  9.44 
17/05/2023 9.40  9.40  0.00 (0.00 %)    51,200  481,000,000  9.39  9.40  9.39 
16/05/2023 9.39  9.39  -0.01 (-0.11 %)    50,000  469,000,000  9.39  9.39  9.39 
15/05/2023 9.40  9.40  0.10 (1.08 %)    50,000  470,000,000  9.40  9.40  9.40 
12/05/2023 9.30  9.30  0.00 (0.00 %)    50,000  465,000,000  9.30  9.30  9.30 
11/05/2023 9.30  9.30  0.00 (0.00 %)    50,000  465,000,000  9.30  9.30  9.30 
10/05/2023 9.25  9.25  0.05 (0.54 %)    50,000  462,000,000  9.25  9.25  9.25 
09/05/2023 9.22  9.22  0.02 (0.22 %)    50,000  461,000,000  9.22  9.22  9.22 
08/05/2023 9.16  9.16  0.07 (0.77 %)    50,000  458,000,000  9.16  9.16  9.16 
05/05/2023 9.09  9.09  -0.04 (-0.44 %)    50,000  454,000,000  9.09  9.09  9.09 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.