TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FPT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 2,082  167,601,000  80.5 (4.55 %)    920,900  74,132,450,000  918,818  73,964,849,000     
29/09/2022 3,485  268,345,000  77 (-1.28 %)    3,485  268,345,000     
28/09/2022 -1,200  -93,600,000  78 (-3.11 %)    317,700  24,780,600,000  318,900  24,874,200,000     
27/09/2022 -600  -48,300,000  80.5 (-1.23 %)    158,300  12,743,150,000  158,900  12,791,450,000     
26/09/2022 -3,485  -284,027,500  81.5 (-1.09 %)    260,740  21,250,310,000  264,225  21,534,337,500     
23/09/2022 4,023  331,495,200  82.4 (-0.60 %)    330,223  27,210,375,200  326,200  26,878,880,000     
22/09/2022 -8,240  -683,096,000  82.9 (0.73 %)    20,060  1,662,974,000  28,300  2,346,070,000     
21/09/2022 -334,851,000  82.3 (-1.32 %)    116,869,087,200  117,203,938,200     
20/09/2022 -4,015  -334,851,000  83.4 (0.36 %)    1,401,308  116,869,087,200  1,405,323  117,203,938,200     
19/09/2022 -60  -4,986,000  83.1 (0.73 %)    60  4,986,000     
16/09/2022 340  28,050,000  82.5 (-1.43 %)    340  28,050,000     
15/09/2022 6,840  8,400,000  83.7 (-0.36 %)    165,948  13,927,200,000  159,108  13,918,800,000     
14/09/2022 100  32,994,000  84 (-0.71 %)    165,800  16,649,280,000  165,700  16,616,286,000     
13/09/2022 160  32,994,000  84.6 (0.00 %)    231,800  16,649,280,000  231,640  16,616,286,000     
12/09/2022 5,952  -8,430,000  84.6 (0.36 %)    38,800  32,848  8,430,000     
09/09/2022 -100  -8,430,000  84.3 (0.00 %)    100  8,430,000     
08/09/2022 500  42,150,000  84.3 (0.36 %)    140,200  11,818,860,000  139,700  11,776,710,000     
07/09/2022 -12,800  -1,075,200,000  84 (-2.10 %)    81,800  6,871,200,000  94,600  7,946,400,000     
06/09/2022 2,000  171,600,000  85.8 (-0.46 %)    424,300  36,404,940,000  422,300  36,233,340,000  49   
05/09/2022 -1,000  -86,200,000  86.2 (-0.46 %)    90,000  7,758,000,000  91,000  7,844,200,000  49   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.