MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FMC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
07/12/2022 36.05 (-1.50 %)    156  129,200  828   217  135,600  625   -6,400
06/12/2022 36.6 (5.17 %)    397  567,600  1,430   268  318,100  1,187   249,500
05/12/2022 34.8 (0.58 %)    154  108,400  704   183  150,600  823   -42,200
02/12/2022 34.6 (0.87 %)    172  88,600  515   121  66,800  552   21,800
01/12/2022 34.3 (0.00 %)    177  146,600  828   197  174,500  886   -27,900
30/11/2022 34.3 (0.15 %)    199  120,500  606   190  151,400  797   -30,900
29/11/2022 34.25 (1.63 %)    105  97,700  930   163  75,200  461   22,500
28/11/2022 33.7 (5.97 %)    211  228,700  1,084   192  252,600  1,316   -23,900
25/11/2022 31.8 (0.00 %)    78  83,000  1,064   139  122,700  883   -39,700
24/11/2022 31.8 (0.16 %)    92  66,900  727   98  56,000  571   10,900
23/11/2022 31.75 (0.00 %)    80  115,200  1,440   89  106,900  1,201   8,300
22/11/2022 31.75 (0.00 %)    190  231,800  1,220   175  181,200  1,035   50,600
21/11/2022 31.75 (3.59 %)    219  228,600  1,044   136  153,700  1,130   74,900
18/11/2022 30.65 (0.16 %)    147  139,200  947   123  118,700  965   20,500
17/11/2022 30.6 (2.00 %)    123  76,300  620   101  98,200  972   -21,900
16/11/2022 30 (-2.28 %)    290  291,300  1,004   147  280,000  1,905   11,300
15/11/2022 30.7 (-6.97 %)    105  125,300  1,193   152  345,800  2,275   -220,500
14/11/2022 33 (-4.90 %)    101  132,500  1,312   133  179,500  1,350   -47,000
11/11/2022 34.7 (0.87 %)    66  217,200  3,291   112  92,700  828   124,500
10/11/2022 34.35 (-1.86 %)    92  97,800  1,063   162  119,300  736   -21,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.