MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK FCM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/06/2023 4.77  4.77  0.02 (0.42 %)    299,000  1,414,000,000  4.75  4.88  4.61 
31/05/2023 4.75  4.75  -0.15 (-3.06 %)    197,400  948,000,000  4.89  4.89  4.74 
30/05/2023 4.89  4.89  0.19 (4.04 %)    287,100  1,330,000,000  4.70  4.89  4.59 
29/05/2023 4.70  4.70  0.20 (4.44 %)    434,900  2,008,000,000  4.54  4.70  4.51 
26/05/2023 4.46  4.46  0.16 (3.72 %)    414,000  1,814,000,000  4.33  4.46  4.25 
25/05/2023 4.27  4.27  -0.03 (-0.70 %)    48,900  209,000,000  4.29  4.32  4.27 
24/05/2023 4.29  4.29  -0.11 (-2.50 %)    72,100  310,000,000  4.41  4.41  4.29 
23/05/2023 4.40  4.40  0.00 (0.00 %)    126,500  544,000,000  4.45  4.45  4.28 
22/05/2023 4.35  4.35  0.05 (1.16 %)    131,100  572,000,000  4.34  4.48  4.30 
19/05/2023 4.32  4.32  0.02 (0.47 %)    104,700  449,000,000  4.31  4.34  4.25 
18/05/2023 4.32  4.32  -0.08 (-1.82 %)    106,400  461,000,000  4.40  4.40  4.31 
17/05/2023 4.42  4.42  0.02 (0.45 %)    203,800  893,000,000  4.40  4.45  4.31 
16/05/2023 4.40  4.40  0.10 (2.33 %)    335,500  1,467,000,000  4.30  4.45  4.30 
15/05/2023 4.30  4.30  0.00 (0.00 %)    289,200  1,247,000,000  4.39  4.39  4.27 
12/05/2023 4.27  4.27  0.17 (4.15 %)    341,700  1,437,000,000  4.10  4.29  4.10 
11/05/2023 4.12  4.12  0.02 (0.49 %)    25,000  102,000,000  4.13  4.15  4.08 
10/05/2023 4.13  4.13  0.13 (3.25 %)    196,200  795,000,000  4.02  4.19  3.98 
09/05/2023 3.98  3.98  -0.02 (-0.50 %)    67,100  267,000,000  4.04  4.04  3.97 
08/05/2023 3.99  3.99  0.00 (0.00 %)    49,200  196,000,000  3.99  4.05  3.92 
05/05/2023 3.99  3.99  0.04 (1.01 %)    72,500  289,000,000  4.00  4.01  3.95 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.