MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK EVS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 12.4 (0.00 %)    -102,974,934   
31/05/2023 12.4 (-2.36 %)    -102,974,914   
29/05/2023 12.1 (10.00 %)    102,974,914  0.02% 
26/05/2023 11 (0.92 %)    102,974,914  0.02% 
25/05/2023 10.9 (-1.80 %)    102,974,894  0.02% 
24/05/2023 -20  -224,000  11.1 (0.91 %)    20  224,000  102,974,899  0.02% 
23/05/2023 -20  -224,000  11 (0.00 %)    20  224,000  102,974,879  0.02% 
22/05/2023 -15  -165,000  11 (0.00 %)    15  165,000  102,974,859  0.02% 
19/05/2023 11 (0.00 %)    102,974,809  0.02% 
18/05/2023 -50  -550,000  11 (0.92 %)    50  550,000  102,974,859  0.02% 
17/05/2023 10.9 (1.87 %)    102,974,809  0.02% 
16/05/2023 10.7 (-2.73 %)    102,974,809  0.02% 
15/05/2023 0 (0.00 %)    102,974,809  0.02% 
12/05/2023 11 (3.77 %)    102,974,809  0.02% 
11/05/2023 10.6 (-2.75 %)    102,974,804  0.02% 
10/05/2023 -5  -54,000  10.9 (2.83 %)    54,000  102,929,898  0.07% 
09/05/2023 -10,011  -105,117,500  10.6 (0.95 %)    10,011  105,117,500  102,929,893  0.07% 
08/05/2023 -31,400  -321,470,000  10.5 (6.06 %)    3,500  35,000,000  34,900  356,470,000  102,919,893  0.08% 
05/05/2023 -10,000  -100,000,000  9.9 (-1.00 %)    10,000  100,000,000  102,913,393  0.08% 
04/05/2023 -10,000  -97,000,000  10 (4.17 %)    10,000  97,000,000  102,848,293  0.15% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.