MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK EVS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
02/06/2023 13 (4.84 %)    456  653,800  1,434   488  618,000  1,266   35,800
01/06/2023 12.4 (0.00 %)    440  523,000  1,189   296  523,800  1,770   -800
31/05/2023 12.4 (-2.36 %)    581  726,300  1,250   308  778,600  2,528   -52,300
30/05/2023 12.7 (4.96 %)    406  484,900  1,194   315  561,900  1,784   -77,000
29/05/2023 12.1 (10.00 %)    605  887,500  1,467   316  618,500  1,957   269,000
26/05/2023 11 (0.92 %)    163  131,100  804   131  229,400  1,751   -98,300
25/05/2023 10.9 (-1.80 %)    223  206,400  926   150  204,600  1,364   1,800
24/05/2023 11.1 (0.91 %)    171  284,500  1,664   156  319,200  2,046   -34,700
23/05/2023 11 (0.00 %)    226  287,400  1,272   153  292,300  1,910   -4,900
22/05/2023 11 (0.00 %)    168  280,100  1,667   109  349,700  3,208   -69,600
19/05/2023 11 (0.00 %)    96  137,700  1,434   102  231,400  2,269   -93,700
18/05/2023 11 (0.92 %)    159  331,700  2,086   174  371,100  2,133   -39,400
17/05/2023 10.9 (1.87 %)    106  171,800  1,621   129  198,200  1,536   -26,400
16/05/2023 10.7 (-2.73 %)    179  292,400  1,634   113  348,700  3,086   -56,300
15/05/2023 0 (0.00 %)    149  295,900  1,986   181  428,400  2,367   -132,500
12/05/2023 11 (3.77 %)    129  291,800  2,262   140  283,200  2,023   8,600
11/05/2023 10.6 (-2.75 %)    134  229,300  1,711   143  368,200  2,575   -138,900
10/05/2023 10.9 (2.83 %)    151  262,900  1,741   155  334,000  2,155   -71,100
09/05/2023 10.6 (0.95 %)    136  381,100  2,802   183  426,800  2,332   -45,700
08/05/2023 10.5 (6.06 %)    182  540,000  2,967   223  636,000  2,852   -96,000
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.