MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DTE - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DTE Nguyễn Minh Tâm       8,584,300          417,800    06/12/2022  9,002,100  17.75  
DTE Nguyễn Minh Tâm       7,827,800          756,500    28/10/2022  8,584,300  16.92  
DTE Võ Minh Toàn       3,015,100          62,000    07/10/2022  3,077,100  6.07  
DTE Võ Quang Hiền       2,980,306            672,400  03/10/2022  2,307,906  4.55  
DTE Nguyễn Minh Tâm       7,156,700          662,100    03/10/2022  7,818,800  15.41  
DTE Nguyễn Minh Tâm       6,583,200          573,500    30/09/2022  7,156,700  14.11  
DTE Nguyễn Minh Tâm       5,886,500          373,000    28/09/2022  6,259,500  12.34  
DTE Võ Quang Oánh       2,546,765            384,600  27/09/2022  2,162,165  4.26  
DTE Võ Quang Hiền       3,094,206            113,700  27/09/2022  2,980,506  5.88  
DTE Nguyễn Minh Tâm       5,024,900          861,600    27/09/2022  5,886,500  11.60  
DTE Nguyễn Minh Tâm       4,111,200          913,700    26/09/2022  5,024,900  9.91  
DTE Võ Quang Hiền       3,750,806            416,600  23/09/2022  3,334,206  6.57  
DTE Nguyễn Minh Tâm       3,026,600          1,084,600    23/09/2022  4,111,200  8.10  
DTE Võ Quang Oánh       3,377,465            500,000  23/09/2022  2,877,465  5.67  
DTE Trương Thị Tuyết Hằng       2,704,289            193,200  23/09/2022  2,511,089  4.95  
DTE Võ Quang Oánh       3,932,465            555,000  22/09/2022  3,377,465  6.66  
DTE Nguyễn Minh Tâm       1,851,900          1,174,700    22/09/2022  3,026,600  5.97  
DTE Võ Quang Hiền       4,098,606            347,800  22/09/2022  3,750,806  7.39  
DTE Võ Quang Oánh       4,387,465            455,000  21/09/2022  3,932,465  7.75  
DTE Trương Thị Tuyết Hằng       3,500,489            517,600  21/09/2022  2,982,889  5.88  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.