TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DMC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
25/05/2022 5,100  253,215,000  49.65 (-0.30 %)    5,100  253,215,000  15,597,424   
24/05/2022 15,060,000  49.8 (-0.20 %)    15,060,000  15,602,524  55.07% 
23/05/2022 15,060,000  49.9 (-0.20 %)    15,060,000  15,602,524  55.07% 
20/05/2022 15,060,000  50 (-1.96 %)    15,060,000  15,602,524  55.07% 
19/05/2022 15,060,000  51 (1.59 %)    15,060,000  15,602,524  55.07% 
18/05/2022 300  15,060,000  50.2 (-3.28 %)    300  15,060,000  15,602,524  55.07% 
17/05/2022 10,740,000  51.9 (5.06 %)    10,740,000  15,602,824  55.07% 
16/05/2022 10,740,000  49.4 (4.44 %)    10,740,000  15,602,824  55.07% 
13/05/2022 47.25 (-6.99 %)    15,602,824  55.07% 
12/05/2022 50.8 (-5.40 %)    15,601,824   
11/05/2022 200  10,400,000  53.7 (0.00 %)    200  10,400,000  15,601,824   
10/05/2022 3,300  177,210,000  53.7 (5.29 %)    3,900  209,430,000  600  32,220,000  15,602,024  55.07% 
09/05/2022 -400  -20,400,000  51 (-5.20 %)    400  20,400,000  15,605,924  55.06% 
06/05/2022 53.8 (-0.37 %)    15,605,924  55.06% 
05/05/2022 54 (0.93 %)    15,605,924   
04/05/2022 53.5 (-1.47 %)    15,605,924  55.06% 
29/04/2022 54.3 (0.56 %)    15,605,924  55.06% 
28/04/2022 54 (0.19 %)    15,605,324  55.06% 
27/04/2022 -600  -31,680,000  53.9 (0.94 %)    600  31,680,000  15,603,024  55.07% 
26/04/2022 -1,900  -98,320,000  53.4 (-3.96 %)    400  21,200,000  2,300  119,520,000  15,603,024  55.07% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.