TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DIG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 288,600  10,072,140,000  34.9 (0.00 %)    292,600  10,211,740,000  4,000  139,600,000  232,277,740  2.53% 
05/07/2022 9,700  338,530,000  34.9 (-4.64 %)    12,700  443,230,000  3,000  104,700,000  232,566,340  2.48% 
04/07/2022 10,100  378,835,000  36.6 (0.27 %)    10,900  408,600,000  800  29,765,000  232,461,940   
01/07/2022 151,500  5,529,750,000  36.5 (3.11 %)    164,000  5,986,000,000  12,500  456,250,000  232,473,940  2.50% 
30/06/2022 -101,000  -3,575,400,000  35.4 (-6.84 %)    2,000  70,800,000  103,000  3,646,200,000  232,637,440  2.46% 
29/06/2022 -100  -4,025,000  38 (-1.55 %)    400  15,165,000  500  19,190,000  232,602,340  2.47% 
28/06/2022 -33,500  -1,293,100,000  38.6 (6.93 %)    3,600  138,960,000  37,100  1,432,060,000  232,589,140  2.47% 
27/06/2022 113,300  4,109,100,000  36.1 (2.85 %)    126,900  4,593,890,000  13,600  484,790,000  232,257,640  2.54% 
24/06/2022 -328,600  -11,517,430,000  35.05 (-2.91 %)    6,500  227,825,000  335,100  11,745,255,000  231,946,926  2.60% 
23/06/2022 -401,800  -14,484,890,000  36.05 (6.97 %)    35,800  1,290,590,000  437,600  15,775,480,000  231,948,326  2.60% 
22/06/2022 21,900  738,030,000  33.7 (6.98 %)    27,000  909,900,000  5,100  171,870,000  231,984,126  2.59% 
21/06/2022 402,700  12,685,050,000  31.5 (-7.08 %)    402,700  12,685,050,000  231,515,726  2.69% 
20/06/2022 -359,600  -13,166,720,000  33.85 (-7.01 %)    134,800  4,631,570,000  494,400  17,798,290,000  231,896,826  2.61% 
17/06/2022 999,300  36,324,555,000  36.35 (-7.03 %)    1,020,900  37,109,715,000  21,600  785,160,000  232,027,526  2.58% 
16/06/2022 86,900  3,393,445,000  39.05 (-7.02 %)    91,000  3,553,550,000  4,100  160,105,000  233,000,026  2.39% 
15/06/2022 -14,100  -591,495,000  41.95 (-6.98 %)    34,300  1,438,885,000  48,400  2,030,380,000  233,050,526  2.38% 
14/06/2022 8,200  369,820,000  45.1 (-6.82 %)    48,700  2,196,370,000  40,500  1,826,550,000  233,012,461  2.39% 
13/06/2022 -62,300  -3,015,320,000  48.4 (-6.92 %)    10,100  488,840,000  72,400  3,504,160,000  233,052,361  2.38% 
10/06/2022 74,400  3,868,800,000  52 (-4.59 %)    83,200  4,326,400,000  8,800  457,600,000  233,015,461  2.39% 
09/06/2022 -29,400  -1,602,300,000  54.5 (-0.91 %)    17,600  959,200,000  47,000  2,561,500,000  233,059,801  2.38% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.