TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DGC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
06/07/2022 92 (-6.98 %)    NaN   NaN   0
05/07/2022 98.9 (-6.87 %)    6,046  6,685,300  1,106   3,415  5,306,100  1,554   1,379,200
04/07/2022 106.2 (-5.18 %)    4,270  2,985,600  699   2,457  3,346,000  1,362   -360,400
01/07/2022 112 (-3.86 %)    5,508  3,569,700  648   2,261  3,331,600  1,474   238,100
30/06/2022 116.5 (-2.10 %)    NaN   NaN   0
29/06/2022 119 (0.25 %)    3,924  3,513,300  895   2,632  3,031,200  1,152   482,100
28/06/2022 118.7 (-1.08 %)    4,015  3,650,800  909   2,489  3,844,800  1,545   -194,000
27/06/2022 120 (-2.12 %)    3,425  3,249,300  949   3,237  3,626,600  1,120   -377,300
24/06/2022 122.6 (2.34 %)    2,428  2,503,800  1,031   3,318  3,163,900  954   -660,100
23/06/2022 119.8 (6.96 %)    2,065  4,420,300  2,141   959  1,105,200  1,152   3,315,100
22/06/2022 112 (-3.95 %)    6,820  5,910,000  867   3,444  4,789,800  1,391   1,120,200
21/06/2022 116.6 (-6.72 %)    7,300  5,306,300  727   3,352  4,821,600  1,438   484,700
20/06/2022 125 (-5.30 %)    6,576  4,455,600  678   2,889  4,588,600  1,588   -133,000
17/06/2022 132 (-2.00 %)    5,612  4,823,400  859   4,056  5,956,500  1,469   -1,133,100
16/06/2022 134.7 (6.90 %)    4,691  6,145,100  1,310   5,495  6,073,700  1,105   71,400
15/06/2022 126 (0.16 %)    4,655  4,844,000  1,041   3,540  4,926,100  1,392   -82,100
14/06/2022 125.8 (3.28 %)    3,610  4,219,800  1,169   3,300  3,509,800  1,064   710,000
13/06/2022 121.8 (-4.09 %)    6,827  6,213,400  910   4,152  4,975,500  1,198   1,237,900
10/06/2022 127 (0.79 %)    4,151  6,507,700  1,568   6,291  6,256,800  995   250,900
09/06/2022 126 (-1.56 %)    3,766  2,708,300  719   2,728  3,613,200  1,324   -904,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.