TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DBD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 39,600  1,683,000,000  42.5 (0.35 %)    40,100  1,704,250,000  500  21,250,000  69,384,180   
22/09/2022 23,000  974,050,000  42.35 (0.95 %)    23,600  999,460,000  600  25,410,000  69,423,580   
21/09/2022 -100  -4,195,000  41.95 (-0.12 %)    100  4,195,000  69,446,580   
20/09/2022 29,300  1,230,600,000  42 (0.48 %)    30,000  1,260,000,000  700  29,400,000  69,446,080   
19/09/2022 -600  -25,080,000  41.8 (-0.71 %)    600  25,080,000  69,475,080   
16/09/2022 -500  -21,025,000  42.05 (-1.06 %)    500  21,025,000  69,474,180   
15/09/2022 -700  -37,980,000  42.5 (0.71 %)    300  1,000  37,980,000  69,473,180   
14/09/2022 -900  -21,075,000  42.2 (-1.86 %)    900  21,075,000  69,473,029   
13/09/2022 39,000  -21,075,000  43 (0.23 %)    40,000  1,000  21,075,000  69,472,429   
12/09/2022 29,749  1,234,800,000  42.85 (2.02 %)    30,200  1,260,000,000  451  25,200,000  69,511,729   
09/09/2022 29,400  1,234,800,000  42 (0.00 %)    30,000  1,260,000,000  600  25,200,000  69,540,929   
08/09/2022 -700  -29,400,000  42 (0.24 %)    700  29,400,000  69,567,829   
07/09/2022 33,400  1,399,460,000  41.9 (-0.24 %)    34,400  1,441,360,000  1,000  41,900,000  69,566,729   
06/09/2022 46,900  1,969,800,000  42 (0.00 %)    50,000  2,100,000,000  3,100  130,200,000  69,599,729   
05/09/2022 37,900  1,591,800,000  42 (0.00 %)    39,000  1,638,000,000  1,100  46,200,000  69,648,829   
31/08/2022 -1,400  -58,800,000  42 (0.00 %)    1,400  58,800,000  69,687,729   
30/08/2022 -900  -37,755,000  41.95 (-0.83 %)    900  37,755,000  69,687,729   
29/08/2022 -100  -4,225,000  42.25 (-1.52 %)    100  4,225,000  69,687,729  6.94% 
26/08/2022 51,900  2,226,510,000  42.9 (0.00 %)    51,900  2,226,510,000  69,687,729  6.94% 
25/08/2022 600  25,740,000  42.9 (-0.23 %)    600  25,740,000  69,739,629  6.87% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.