TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK CTD - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
08/08/2022 63 (-0.32 %)    1,114  1,275,600  1,145   1,092  1,474,800  1,351   -199,200
05/08/2022 63.2 (-0.78 %)    1,383  1,584,800  1,146   1,075  1,368,600  1,273   216,200
04/08/2022 63.7 (2.08 %)    1,996  2,339,800  1,172   2,278  2,443,600  1,073   -103,800
03/08/2022 62.4 (2.63 %)    1,047  1,677,200  1,602   1,181  1,177,900  997   499,300
02/08/2022 60.8 (-1.94 %)    2,424  2,206,000  910   1,199  2,386,300  1,990   -180,300
01/08/2022 62 (2.82 %)    2,177  2,713,900  1,247   2,116  2,778,200  1,313   -64,300
29/07/2022 60.3 (0.50 %)    895  1,103,800  1,233   1,253  1,513,400  1,208   -409,600
28/07/2022 60 (1.69 %)    997  1,191,400  1,195   1,289  1,511,800  1,173   -320,400
27/07/2022 59 (4.61 %)    1,017  1,270,200  1,249   1,023  903,500  883   366,700
26/07/2022 56.4 (1.08 %)    955  1,015,600  1,063   778  666,900  857   348,700
25/07/2022 55.8 (-3.79 %)    2,404  2,298,600  956   1,660  2,081,200  1,254   217,400
22/07/2022 58 (-1.36 %)    1,177  969,700  824   886  1,140,300  1,287   -170,600
21/07/2022 58.8 (-2.97 %)    1,726  1,473,800  854   1,682  2,034,600  1,210   -560,800
20/07/2022 60.6 (1.17 %)    NaN   NaN   0
19/07/2022 59.9 (-0.17 %)    1,078  985,500  914   986  862,500  875   123,000
18/07/2022 60 (1.69 %)    1,467  1,674,300  1,141   1,480  1,591,200  1,075   83,100
15/07/2022 59 (-4.99 %)    2,301  2,070,400  900   2,015  2,351,600  1,167   -281,200
14/07/2022 62.1 (0.49 %)    1,574  1,458,400  927   1,263  1,357,700  1,075   100,700
13/07/2022 61.8 (-0.32 %)    994  1,155,300  1,162   1,371  1,152,400  841   2,900
12/07/2022 62 (0.65 %)    1,517  1,683,000  1,109   1,240  1,693,900  1,366   -10,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.