MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK ALT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
01/06/2023 14.4 (0.00 %)    17,300  2,883   3,500  700   13,800
31/05/2023 14.4 (9.09 %)    11  30,000  2,727   5,200  650   24,800
30/05/2023 13.2 (1.54 %)    10  20,500  2,050   9,600  1,600   10,900
29/05/2023 13 (-3.70 %)    12  5,500  458   1,400  200   4,100
26/05/2023 13.5 (-0.74 %)    11  4,600  418   3,500  583   1,100
25/05/2023 13.6 (-9.33 %)    10,400  3,467   2,600  325   7,800
24/05/2023 15 (7.91 %)    16  67,100  4,194   4,000  444   63,100
23/05/2023 13.9 (0.00 %)    13  7,400  569   2,500  357   4,900
22/05/2023 13.9 (0.00 %)    200  100   5,300  757   -5,100
19/05/2023 13.9 (6.11 %)    11  6,500  591   2,200  550   4,300
18/05/2023 13.1 (0.00 %)    10  16,900  1,690   9,100  2,275   7,800
17/05/2023 13.1 (-9.66 %)    5,000  714   9,000  1,125   -4,000
16/05/2023 14.5 (0.00 %)    1,100  550   131,700  32,925   -130,600
15/05/2023 0 (0.00 %)    14  13,800  986   16,300  1,811   -2,500
12/05/2023 13.4 (-1.47 %)    15  26,600  1,773   357,200  39,689   -330,600
11/05/2023 13.6 (-4.23 %)    2,700  386   9,000  3,000   -6,300
10/05/2023 14.2 (0.00 %)    4,900  700   3,800  950   1,100
09/05/2023 14.2 (0.00 %)    5,100  1,020   8,200  2,733   -3,100
08/05/2023 14.2 (0.00 %)    4,500  643   7,800  2,600   -3,300
05/05/2023 14.2 (0.00 %)    11,600  1,933   9,800  2,450   1,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.