MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK AGX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 40 (0.00 %)    -5,108,100   
31/05/2023 40 (0.00 %)    -5,108,100   
29/05/2023 40 (0.00 %)    5,108,100  1.70% 
26/05/2023 100  4,000,000  40 (0.00 %)    100  4,000,000  5,108,100  1.70% 
25/05/2023 40 (0.00 %)    5,108,200  1.70% 
24/05/2023 40 (0.00 %)    5,108,200   
23/05/2023 40 (0.00 %)    5,108,200   
22/05/2023 40 (0.00 %)    5,108,200  1.70% 
19/05/2023 40 (0.00 %)    5,108,200  1.70% 
18/05/2023 40 (10.80 %)    5,108,200   
17/05/2023 36.1 (0.00 %)    5,108,200   
16/05/2023 36.1 (-8.61 %)    5,108,200   
15/05/2023 39.5 (0.00 %)    5,108,200   
12/05/2023 41 (3.80 %)    5,108,200  1.70% 
11/05/2023 39.5 (0.00 %)    5,108,200   
10/05/2023 41 (3.80 %)    5,108,200   
09/05/2023 39.5 (0.00 %)    5,108,200  1.70% 
08/05/2023 39.4994 (-3.66 %)    5,108,200  1.70% 
05/05/2023 39.4994 (-3.66 %)    5,108,200  1.70% 
04/05/2023 0 (0.00 %)    5,108,200   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.