MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK AGX - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/05/2023 40 (0.00 %)    2,100  700   1,600  1,600   500
30/05/2023 40 (0.00 %)    3,400  850   1,700  850   1,700
29/05/2023 40 (0.00 %)    3,500  875   700  350   2,800
26/05/2023 40 (0.00 %)    3,800  760   800  400   3,000
25/05/2023 40 (0.00 %)    3,600  900   800  400   2,800
24/05/2023 40 (0.00 %)    3,800  950   800  400   3,000
23/05/2023 40 (0.00 %)    4,100  1,025   800  400   3,300
22/05/2023 40 (0.00 %)    3,700  1,233   2,300  767   1,400
19/05/2023 40 (0.00 %)    3,800  1,267   11,600  3,867   -7,800
18/05/2023 40 (10.80 %)    5,100  1,020   11,800  5,900   -6,700
17/05/2023 36.1 (0.00 %)    7,300  1,460   2,000  2,000   5,300
16/05/2023 36.1 (-8.61 %)    8,700  1,243   6,600  2,200   2,100
15/05/2023 39.5 (0.00 %)    2,600  520   14,300  2,860   -11,700
12/05/2023 41 (3.80 %)    2,400  800   6,000  2,000   -3,600
11/05/2023 39.5 (0.00 %)    1,100  550   7,400  2,467   -6,300
10/05/2023 41 (3.80 %)    2,400  800   2,000  2,000   400
09/05/2023 39.5 (0.00 %)    2,400  1,200   2,000  2,000   400
08/05/2023 41 (0.00 %)    2,900  967   8,300  4,150   -5,400
05/05/2023 41 (0.00 %)    19,400  3,880   9,000  9,000   10,400
04/05/2023 41 (0.00 %)    9,400  2,350   19,000  4,750   -9,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.