TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VPI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 -3,500  -210,000,000  60 (1.01 %)    300  18,000,000  3,800  228,000,000  105,453,961   
04/10/2022 -15,700  -932,580,000  59.4 (0.17 %)    200  11,880,000  15,900  944,460,000  105,452,761   
03/10/2022 59.3 (-1.00 %)    12,400  735,320,000  12,400  735,320,000  105,452,961   
30/09/2022 5,100  305,490,000  59.9 (0.00 %)    6,600  395,340,000  1,500  89,850,000  105,435,061   
29/09/2022 1,000  59,900,000  59.9 (-0.33 %)    1,000  59,900,000  105,430,861   
28/09/2022 -18,700  -1,123,870,000  60.1 (1.35 %)    11,600  697,160,000  30,300  1,821,030,000  105,397,761   
27/09/2022 -10,700  -634,510,000  59.3 (-1.17 %)    100  5,930,000  10,800  640,440,000  105,408,861   
26/09/2022 -32,400  -1,944,000,000  60 (-1.15 %)    1,700  102,000,000  34,100  2,046,000,000  105,363,161   
23/09/2022 -2,793,800,000  60.7 (-0.49 %)    2,793,800,000  105,364,361   
22/09/2022 -45,800  -2,793,800,000  61 (1.50 %)    45,800  2,793,800,000  105,359,761   
21/09/2022 -500  -30,050,000  60.1 (0.17 %)    500  30,050,000  105,312,461   
20/09/2022 -3,900  -234,000,000  60 (0.50 %)    700  42,000,000  4,600  276,000,000  105,177,261   
19/09/2022 -46,900  -2,799,930,000  59.7 (-1.97 %)    400  23,880,000  47,300  2,823,810,000  105,177,961   
16/09/2022 78,000  4,750,200,000  60.9 (1.67 %)    213,200  12,983,880,000  135,200  8,233,680,000  105,178,361   
15/09/2022 952,410,000  59.9 (0.00 %)    952,410,000  105,391,561   
14/09/2022 15,900  1,017,580,000  59.9 (-1.48 %)    15,900  1,017,580,000  105,391,514   
13/09/2022 58,500  1,017,580,000  60.8 (-0.33 %)    58,500  1,017,580,000  105,407,414   
12/09/2022 63,053  261,010,000  61 (0.49 %)    63,100  261,010,000  47  105,459,414   
09/09/2022 4,300  261,010,000  60.7 (0.83 %)    4,300  261,010,000  105,522,014   
08/09/2022 -6,500  -391,300,000  60.2 (3.44 %)    6,500  391,300,000  105,526,314   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.