TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK VNI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
14/07/2011 Mua 100,000 3,000  3.00%  22,590  22.59%  77,410  77.41%  06/08/2011 
28/06/2011 Mua 100,000 2,180  2.18%  19,590  19.59%  80,410  80.41%  06/08/2011 
24/06/2011 Mua 100,000 3,500  3.50%  17,410  17.41%  82,590  82.59%  06/08/2011 
22/06/2011 Mua 100,000 1,290  1.29%  13,910  13.91%  86,090  86.09%  06/08/2011 
25/05/2011 Mua 100,000 3,000  3.00%  12,620  12.62%  87,380  87.38%  06/08/2011 
24/05/2011 Mua 100,000 5,000  5.00%  9,620  9.62%  90,380  90.38%  06/08/2011 
20/05/2011 Mua 100,000 1,000  1.00%  4,620  4.62%  95,380  95.38%  06/08/2011 
19/05/2011 Mua 100,000 910  0.91%  3,620  3.62%  96,380  96.38%  06/08/2011 
10/05/2011 Mua 100,000 2,710  2.71%  2,710  2.71%  97,290  97.29%  06/08/2011 
19/10/2010 Mua 100,000 2,790  2.79%  100,000  100.00%      19/10/2010 
18/10/2010 Mua 100,000 10  0.01%  97,210  97.21%  2,790  2.79%  19/10/2010 
18/08/2010 Mua 100,000 3,500  3.50%  90,200  90.20%  9,800  9.80%  19/10/2010 
17/08/2010 Mua 100,000 8,760  8.76%  86,700  86.70%  13,300  13.30%  19/10/2010 
16/08/2010 Mua 100,000 8,900  8.90%  77,940  77.94%  22,060  22.06%  19/10/2010 
12/08/2010 Mua 100,000 8,000  8.00%  69,040  69.04%  30,960  30.96%  19/10/2010 
10/08/2010 Mua 100,000 8,000  8.00%  61,040  61.04%  38,960  38.96%  19/10/2010 
06/08/2010 Mua 100,000 140  0.14%  53,040  53.04%  46,960  46.96%  19/10/2010 
05/08/2010 Mua 100,000 9,000  9.00%  52,900  52.90%  47,100  47.10%  19/10/2010 
04/08/2010 Mua 100,000 2,000  2.00%  43,900  43.90%  56,100  56.10%  19/10/2010 
02/08/2010 Mua 100,000 5,000  5.00%  41,900  41.90%  58,100  58.10%  19/10/2010 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.