MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VND - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
07/12/2022 14.3 (0.00 %)    18,826  82,046,900  4,358   12,853  70,691,400  5,500   11,355,500
06/12/2022 14.3 (-3.70 %)    24,976  104,508,600  4,184   21,901  103,270,100  4,715   1,238,500
05/12/2022 14.85 (6.83 %)    15,488  84,400,900  5,449   14,280  61,954,600  4,339   22,446,300
02/12/2022 13.9 (6.92 %)    14,991  87,254,300  5,820   14,677  56,374,900  3,841   30,879,400
01/12/2022 13 (-4.41 %)    21,995  71,922,200  3,270   16,590  85,560,300  5,157   -13,638,100
30/11/2022 13.6 (6.25 %)    15,940  67,949,500  4,263   13,629  62,711,100  4,601   5,238,400
29/11/2022 12.8 (6.67 %)    20,448  84,875,000  4,151   16,241  68,703,000  4,230   16,172,000
28/11/2022 12 (6.67 %)    12,416  69,053,900  5,562   10,655  43,302,100  4,064   25,751,800
25/11/2022 11.25 (6.64 %)    8,771  39,331,000  4,484   8,277  32,919,600  3,977   6,411,400
24/11/2022 10.55 (-0.47 %)    14,033  31,872,500  2,271   6,422  30,935,600  4,817   936,900
23/11/2022 10.6 (-6.19 %)    8,570  22,245,100  2,596   7,055  30,966,100  4,389   -8,721,000
22/11/2022 11.3 (0.00 %)    15,842  56,851,700  3,589   12,288  59,330,900  4,828   -2,479,200
21/11/2022 11.3 (1.80 %)    10,220  37,784,500  3,697   7,759  34,180,800  4,405   3,603,700
18/11/2022 11.1 (0.00 %)    16,628  52,046,900  3,130   13,363  52,265,500  3,911   -218,600
17/11/2022 11.1 (5.21 %)    8,021  31,625,600  3,943   9,431  34,619,700  3,671   -2,994,100
16/11/2022 10.55 (6.57 %)    9,385  40,666,300  4,333   8,756  30,460,800  3,479   10,205,500
15/11/2022 9.9 (-4.81 %)    7,645  28,460,700  3,723   8,103  39,407,200  4,863   -10,946,500
14/11/2022 10.35 (5.61 %)    8,001  43,245,300  5,405   10,037  38,449,400  3,831   4,795,900
11/11/2022 9.8 (1.03 %)    8,022  34,113,200  4,252   10,167  37,129,900  3,652   -3,016,700
10/11/2022 9.72 (-7.43 %)    9,263  22,180,700  2,395   6,510  36,044,000  5,537   -13,863,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.