TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK VIC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
22/02/2009 Mua 4,098,320 22,000  0.54%  186,380  4.55%  3,911,940  95.45%  06/03/2009 
12/02/2009 Mua 4,098,320 10,000  0.24%  164,380  4.01%  3,933,940  95.99%  06/03/2009 
03/02/2009 Mua 4,098,320 55,820  1.36%  154,380  3.77%  3,943,940  96.23%  06/03/2009 
02/02/2009 Mua 4,098,320 1,100  0.03%  98,560  2.40%  3,999,760  97.60%  06/03/2009 
19/01/2009 Mua 4,098,320 1,630  0.04%  97,460  2.38%  4,000,860  97.62%  06/03/2009 
16/01/2009 Mua 4,098,320 58,520  1.43%  95,830  2.34%  4,002,490  97.66%  06/03/2009 
15/01/2009 Mua 4,098,320 3,300  0.08%  37,310  0.91%  4,061,010  99.09%  06/03/2009 
14/01/2009 Mua 4,098,320 3,130  0.08%  34,010  0.83%  4,064,310  99.17%  06/03/2009 
13/01/2009 Mua 4,098,320 6,250  0.15%  30,880  0.75%  4,067,440  99.25%  06/03/2009 
12/01/2009 Mua 4,098,320 3,900  0.10%  24,630  0.60%  4,073,690  99.40%  06/03/2009 
08/01/2009 Mua 4,098,320 20,730  0.51%  20,730  0.51%  4,077,590  99.49%  06/03/2009 
19/11/2008 Mua 4,098,320 41,480  1.01%  2,680,540  65.41%  1,417,780  34.59%  06/01/2009 
18/11/2008 Mua 4,098,320 125,830  3.07%  2,639,060  64.39%  1,459,260  35.61%  06/01/2009 
17/11/2008 Mua 4,098,320 125,680  3.07%  2,513,230  61.32%  1,585,090  38.68%  06/01/2009 
12/11/2008 Mua 4,098,320 16,810  0.41%  2,387,550  58.26%  1,710,770  41.74%  06/01/2009 
11/11/2008 Mua 4,098,320 16,810  0.41%  2,370,740  57.85%  1,727,580  42.15%  06/01/2009 
06/11/2008 Mua 4,098,320 900  0.02%  2,353,930  57.44%  1,744,390  42.56%  06/01/2009 
04/11/2008 Mua 4,098,320 120,100  2.93%  2,353,030  57.41%  1,745,290  42.59%  06/01/2009 
03/11/2008 Mua 4,098,320 130,000  3.17%  2,232,930  54.48%  1,865,390  45.52%  06/01/2009 
31/10/2008 Mua 4,098,320 200,000  4.88%  2,102,930  51.31%  1,995,390  48.69%  06/01/2009 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.