MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VGI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
25/11/2022 19.486 (4.76 %)    -2,156,278  49.07% 
24/11/2022 18.562 (-2.82 %)    -2,156,278  49.07% 
22/11/2022 19.823 (4.33 %)    -2,159,278  49.07% 
21/11/2022 -3,000  -57,000,000  19.045 (5.22 %)    3,000  57,000,000  -2,159,278  49.07% 
18/11/2022 18.9 (1.61 %)    -2,159,278  49.07% 
17/11/2022 19 (14.46 %)    -2,159,278  49.07% 
16/11/2022 18.5 (3.93 %)    -2,159,278  49.07% 
15/11/2022 17.5 (-14.63 %)    -2,159,278   
14/11/2022 20.1 (-12.23 %)    -2,159,278  0.07% 
11/11/2022 22.5 (1.81 %)    -2,159,278  0.07% 
10/11/2022 21.2 (-10.55 %)    -2,178,378  0.07% 
09/11/2022 -19,100  -448,850,000  23.5 (0.43 %)    19,100  448,850,000  -2,178,378  0.07% 
08/11/2022 23.7 (2.60 %)    -2,179,378  0.07% 
07/11/2022 -1,000  -23,500,000  22.6 (-6.61 %)    1,000  23,500,000  -2,179,378  0.07% 
04/11/2022 24.2 (-4.72 %)    -2,179,378  0.07% 
03/11/2022 25.4 (-3.05 %)    -2,179,378  0.07% 
02/11/2022 25.9 (1.17 %)    -2,179,378  0.07% 
01/11/2022 25.9 (9.28 %)    -2,179,378  0.07% 
31/10/2022 23.9 (-0.83 %)    -2,179,378  0.07% 
28/10/2022 23.9 (1.70 %)    -2,179,378  0.07% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.