TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VCI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 758,100  20,734,035,000  27.35 (6.84 %)    758,200  20,736,770,000  100  2,735,000  359,663,755   
04/10/2022 437,800  11,207,680,000  25.6 (-6.40 %)    465,100  11,906,560,000  27,300  698,880,000  360,313,445   
03/10/2022 -30,313  -829,060,550  27.35 (-6.97 %)    88,899  2,431,387,650  119,212  3,260,448,200  360,663,245   
30/09/2022 388,190  11,412,786,000  29.4 (2.08 %)    496,700  14,602,980,000  108,510  3,190,194,000  360,734,944   
29/09/2022 -32,900  -947,520,000  28.8 (-6.49 %)    65,900  1,897,920,000  98,800  2,845,440,000  361,198,444   
28/09/2022 203,800  6,277,040,000  30.8 (0.00 %)    221,000  6,806,800,000  17,200  529,760,000  361,167,104   
27/09/2022 152,700  4,703,160,000  30.8 (0.33 %)    185,900  5,725,720,000  33,200  1,022,560,000  361,161,114   
26/09/2022 207,260  6,362,882,000  30.7 (-5.83 %)    304,500  9,348,150,000  97,240  2,985,268,000  361,283,114   
23/09/2022 -224,590  -7,321,634,000  32.6 (-3.26 %)    900  29,340,000  225,490  7,350,974,000  361,530,414   
22/09/2022 123,700  4,168,690,000  33.7 (3.69 %)    187,600  6,322,120,000  63,900  2,153,430,000  361,340,764   
21/09/2022 -16,400  -533,000,000  32.5 (-2.11 %)    40,800  1,326,000,000  57,200  1,859,000,000  361,365,944   
20/09/2022 174,150  5,781,780,000  33.2 (2.15 %)    364,700  12,108,040,000  190,550  6,326,260,000  361,175,544   
19/09/2022 -63,820  -2,074,150,000  32.5 (-6.88 %)    98,600  3,204,500,000  162,420  5,278,650,000  361,107,844   
16/09/2022 309,817  10,812,613,300  34.9 (-3.32 %)    541,017  18,881,493,300  231,200  8,068,880,000  360,764,944   
15/09/2022 -373,600  -7,452,000,000  36.05 (-2.04 %)    58,800  8,795,200,000  432,400  16,247,200,000  359,866,961   
14/09/2022 -202,500  -54,075,000  36.8 (3.08 %)    239,000  2,473,030,000  441,500  2,527,105,000  359,646,666   
13/09/2022 -1,369,400  -54,075,000  35.7 (-0.28 %)    69,600  2,473,030,000  1,439,000  2,527,105,000  359,643,366   
12/09/2022 -193,195  -7,355,600,000  35.8 (-3.24 %)    85,900  1,609,500,000  279,095  8,965,100,000  359,475,966   
09/09/2022 -198,800  -7,355,600,000  37 (1.09 %)    43,500  1,609,500,000  242,300  8,965,100,000  359,536,366   
08/09/2022 -218,300  -7,989,780,000  36.6 (-3.17 %)    18,700  684,420,000  237,000  8,674,200,000  276,618,061   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.