TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TPB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 68,500  1,715,925,000  25.05 (-1.18 %)    78,700  1,971,435,000  10,200  255,510,000  14,561   
22/09/2022 -19,906  -504,617,100  25.35 (0.40 %)    25,600  648,960,000  45,506  1,153,577,100  62,420   
21/09/2022 12,007  303,176,750  25.25 (-0.59 %)    12,007  303,176,750     
20/09/2022 105,459  2,678,658,600  25.4 (1.60 %)    136,300  3,462,020,000  30,841  783,361,400  4,507   
19/09/2022 -84,220  -2,105,500,000  25 (-4.94 %)    3,800  95,000,000  88,020  2,200,500,000   
16/09/2022 -1,800  -47,340,000  26.3 (-1.13 %)    5,700  149,910,000  7,500  197,250,000  26   
15/09/2022 69,395  -25,912,800  26.55 (-0.19 %)    210,200  74,340,000  140,805  100,252,800  52   
14/09/2022 -976  3,730,560,000  26.55 (-1.30 %)    2,800  3,848,480,000  3,776  117,920,000     
13/09/2022 137,926  3,730,560,000  26.85 (-0.56 %)    143,600  3,848,480,000  5,674  117,920,000     
12/09/2022 -207,952  2,675,700,000  26.95 (-0.19 %)    2,300  2,751,300,000  210,252  75,600,000     
09/09/2022 99,100  2,675,700,000  27 (0.37 %)    101,900  2,751,300,000  2,800  75,600,000     
08/09/2022 -140,000  -3,766,000,000  26.9 (-1.47 %)    3,600  96,840,000  143,600  3,862,840,000     
07/09/2022 -2,300  -62,790,000  27.3 (-2.50 %)    2,300  62,790,000     
06/09/2022 -92,400  -2,587,200,000  28 (0.00 %)    109,500  3,066,000,000  201,900  5,653,200,000  75   
05/09/2022 138,600  3,880,800,000  28 (0.00 %)    142,200  3,981,600,000  3,600  100,800,000  75   
31/08/2022 -9,900  -277,200,000  28 (0.36 %)    100  2,800,000  10,000  280,000,000     
30/08/2022 -5,500  -153,450,000  27.9 (0.72 %)    4,000  111,600,000  9,500  265,050,000     
29/08/2022 -142,200  -3,938,940,000  27.7 (-2.46 %)    142,200  3,938,940,000  4,000  30.00% 
26/08/2022 12,800  363,520,000  28.4 (-1.39 %)    12,900  366,360,000  100  2,840,000    30.00% 
25/08/2022 48,100  1,385,280,000  28.8 (2.49 %)    398,896  11,488,204,800  350,796  10,102,924,800  12,920  30.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.