TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TDM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
29/09/2022 -39,300  -1,520,910,000  38.7 (-1.90 %)    1,800  69,660,000  41,100  1,590,570,000  42,130,431   
28/09/2022 -36,800  -1,451,760,000  39.45 (0.77 %)    36,800  1,451,760,000  42,096,131   
27/09/2022 -30,100  -1,178,415,000  39.15 (-0.13 %)    30,100  1,178,415,000  42,096,131   
26/09/2022 -34,150  -1,338,680,000  39.2 (-0.51 %)    2,000  78,400,000  36,150  1,417,080,000  41,993,031   
23/09/2022 11,000  433,400,000  39.4 (-0.25 %)    11,000  433,400,000  41,995,031   
22/09/2022 -95,700  -3,780,150,000  39.5 (-0.75 %)    7,400  292,300,000  103,100  4,072,450,000  42,003,431   
21/09/2022 1,400  55,720,000  39.8 (-0.25 %)    1,400  55,720,000  42,009,531   
20/09/2022 -400  -15,960,000  39.9 (2.31 %)    2,200  87,780,000  2,600  103,740,000  41,925,631   
19/09/2022 -700  -27,300,000  39 (0.26 %)    600  23,400,000  1,300  50,700,000  41,844,431   
16/09/2022 -81,855  -3,180,066,750  38.85 (-0.13 %)    3,445  133,838,250  85,300  3,313,905,000  41,845,031   
15/09/2022 -83,400  27,475,000  38.9 (-1.02 %)    27,475,000  83,400  41,808,476   
14/09/2022 700  -466,100,000  39.25 (-0.38 %)    700  7,900,000  474,000,000  41,778,346   
13/09/2022 -37,300  -466,100,000  39.4 (-0.51 %)    2,700  7,900,000  40,000  474,000,000  41,677,346   
12/09/2022 -28,530  -4,027,320,000  39.55 (-0.13 %)    1,600  30,130  4,027,320,000  41,625,146   
09/09/2022 -101,700  -4,027,320,000  39.6 (1.54 %)    101,700  4,027,320,000  41,618,846   
08/09/2022 -54,900  -2,141,100,000  39 (-0.26 %)    54,900  2,141,100,000  41,610,846   
07/09/2022 -6,800  -265,540,000  39.05 (-0.38 %)    1,100  42,955,000  7,900  308,495,000  41,608,546   
06/09/2022 -7,400  -290,080,000  39.2 (-1.01 %)    600  23,520,000  8,000  313,600,000  41,504,846   
05/09/2022 -900  -35,640,000  39.6 (0.00 %)    1,400  55,440,000  2,300  91,080,000  41,504,646   
31/08/2022 -104,800  -4,150,080,000  39.6 (1.28 %)    104,800  4,150,080,000  41,492,846   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.