MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK TCH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/03/2023 7.39 (1.23 %)    1,541  10,417,500  6,760   2,619  20,061,300  7,660   -9,643,800
27/03/2023 7.3 (-0.54 %)    2,625  11,806,600  4,498   1,833  14,498,600  7,910   -2,692,000
24/03/2023 7.34 (0.69 %)    1,562  8,086,300  5,177   2,488  19,873,800  7,988   -11,787,500
23/03/2023 7.29 (1.25 %)    1,158  7,121,600  6,150   1,192  10,748,600  9,017   -3,627,000
22/03/2023 7.2 (0.56 %)    1,380  15,264,200  11,061   2,843  21,043,700  7,402   -5,779,500
21/03/2023 7.16 (1.13 %)    1,192  5,187,800  4,352   1,374  6,269,800  4,563   -1,082,000
20/03/2023 7.08 (0.71 %)    1,439  7,612,900  5,290   2,384  16,091,500  6,750   -8,478,600
17/03/2023 7.03 (-0.28 %)    1,622  8,339,300  5,141   1,326  10,938,700  8,249   -2,599,400
16/03/2023 7.08 (-1.53 %)    2,305  7,681,300  3,332   1,476  27,014,500  18,303   -19,333,200
15/03/2023 7.19 (3.75 %)    1,361  7,674,900  5,639   1,885  11,057,500  5,866   -3,382,600
14/03/2023 6.93 (-2.39 %)    2,931  7,193,400  2,454   1,461  19,583,600  13,404   -12,390,200
13/03/2023 7.05 (-0.70 %)    2,074  6,480,700  3,125   1,269  8,669,800  6,832   -2,189,100
10/03/2023 7.09 (-1.53 %)    2,239  8,345,300  3,727   1,150  13,868,000  12,059   -5,522,700
09/03/2023 7.24 (0.56 %)    1,252  7,356,500  5,876   2,072  8,951,500  4,320   -1,595,000
08/03/2023 7.2 (1.41 %)    1,696  7,450,100  4,393   1,271  10,597,000  8,338   -3,146,900
07/03/2023 7.12 (-1.11 %)    1,847  4,620,900  2,502   1,346  9,299,600  6,909   -4,678,700
06/03/2023 7.18 (2.57 %)    1,859  9,333,900  5,021   2,294  10,707,600  4,668   -1,373,700
03/03/2023 7.04 (-0.85 %)    1,591  4,920,200  3,093   1,210  6,269,400  5,181   -1,349,200
02/03/2023 7.14 (-0.83 %)    1,538  4,815,400  3,131   1,451  9,207,100  6,345   -4,391,700
01/03/2023 7.17 (2.43 %)    2,439  8,601,900  3,527   1,381  9,474,300  6,860   -872,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.