MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SBV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
25/11/2022 -12,150  11.75 (-0.42 %)    12,150  23,306,196   
24/11/2022 -12,150  11.8 (0.43 %)    12,150  23,306,196   
23/11/2022 -12,150  11.75 (-2.08 %)    12,150  23,306,196   
22/11/2022 -12,150  12 (-0.83 %)    12,150  23,306,196   
21/11/2022 -12,150  12.1 (0.83 %)    12,150  23,306,196   
18/11/2022 -12,150  12 (0.42 %)    12,150  23,306,196   
17/11/2022 -12,150  11.95 (0.00 %)    12,150  23,306,196   
16/11/2022 -12,150  11.95 (1.27 %)    12,150  23,306,196   
15/11/2022 -12,150  11.8 (-0.84 %)    12,150  23,306,196   
14/11/2022 -12,150  11.85 (-0.42 %)    12,150  23,306,196   
11/11/2022 -12,150  11.9 (-0.83 %)    12,150  23,306,196   
10/11/2022 -12,150  12 (-0.83 %)    12,150  23,306,196  14.83% 
09/11/2022 -12,150  12.1 (0.83 %)    12,150  23,306,196  14.84% 
08/11/2022 -12,150  12 (0.00 %)    12,150  23,306,196  14.84% 
07/11/2022 -12,150  12 (-1.64 %)    12,150  23,306,196  14.84% 
04/11/2022 -12,150  12.2 (2.52 %)    12,150  23,306,196  14.84% 
03/11/2022 -12,150  11.9 (-0.83 %)    12,150  23,306,196  14.84% 
02/11/2022 -12,150  12 (-0.83 %)    12,150  23,306,196  14.84% 
01/11/2022 -12,150  12.1 (-0.82 %)    12,150  23,306,196  14.84% 
31/10/2022 -12,150  12.15 (-0.41 %)    12,150  23,306,196  14.84% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.