TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PVI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 35,600  1,614,230,000  43.2 (-7.30 %)    50,700  2,312,090,000  15,100  697,860,000  97,202,010   
05/07/2022 -15,800  -728,730,000  46.6 (-2.31 %)    60,000  2,833,120,000  75,800  3,561,850,000  97,252,710  58.48% 
04/07/2022 6,900  328,400,000  47.7 (-0.21 %)    22,200  1,059,060,000  15,300  730,660,000  97,312,610  58.46% 
01/07/2022 1,100  52,780,000  47.8 (-0.62 %)    1,200  57,600,000  100  4,820,000  97,328,310  58.45% 
30/06/2022 5,300  256,040,000  48.1 (0.21 %)    11,800  568,140,000  6,500  312,100,000  97,324,510  58.45% 
29/06/2022 -4,500  -216,940,000  48 (-1.64 %)    500  24,060,000  5,000  241,000,000  97,324,910  58.45% 
28/06/2022 -1,900  -88,830,000  48.8 (0.00 %)    9,500  463,330,000  11,400  552,160,000  97,309,810  58.46% 
27/06/2022 -13,700  -661,640,000  48.8 (0.00 %)    1,900  91,950,000  15,600  753,590,000  97,319,310  58.45% 
24/06/2022 700  34,170,000  48.8 (-0.81 %)    700  34,170,000  97,314,710  58.46% 
23/06/2022 -6,100  -298,180,000  49.2 (0.61 %)    400  19,760,000  6,500  317,940,000  97,315,410  58.46% 
22/06/2022 27,800  1,344,150,000  48.9 (2.09 %)    27,800  1,344,150,000  97,315,810  58.45% 
21/06/2022 20,500  984,600,000  47.9 (-0.83 %)    20,500  984,600,000  97,343,210  58.44% 
20/06/2022 13,300  642,330,000  48.3 (-2.82 %)    13,700  661,810,000  400  19,480,000  97,363,710  58.43% 
17/06/2022 100  4,970,000  49.7 (-1.97 %)    100  4,970,000  97,377,410  58.43% 
16/06/2022 1,300  66,430,000  50.7 (0.40 %)    1,300  66,430,000  97,377,510  58.43% 
15/06/2022 66,240  3,222,076,000  50.5 (3.91 %)    66,240  3,222,076,000  97,378,810  58.43% 
14/06/2022 15,700  761,980,000  48.6 (0.00 %)    15,700  761,980,000  97,445,050  58.40% 
13/06/2022 53,000  2,585,900,000  48.6 (-4.33 %)    53,000  2,585,900,000  97,460,750  58.39% 
10/06/2022 7,300  378,900,000  50.8 (-2.87 %)    7,300  378,900,000  97,512,550  58.37% 
09/06/2022 -1,100  -58,370,000  52.3 (-1.32 %)    100  5,230,000  1,200  63,600,000  97,446,050  58.40% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.