TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PLP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 -9,900  -69,300,000  7 (0.00 %)    200  1,400,000  10,100  70,700,000  28,187,584  2.02% 
05/07/2022 -18,100  -127,243,000  7.03 (-3.70 %)    18,100  127,243,000  28,177,684  2.04% 
04/07/2022 -4,800  -35,572,000  7.33 (-0.95 %)    4,800  35,572,000  28,156,884  2.07% 
01/07/2022 -16,500  -121,605,000  7.37 (-0.41 %)    16,500  121,605,000  28,152,784  2.08% 
30/06/2022 -8,400  -61,740,000  7.35 (-0.68 %)    8,400  61,740,000  28,150,884  2.08% 
29/06/2022 -1,900  -14,142,000  7.44 (0.54 %)    1,900  14,142,000  28,150,384  2.08% 
28/06/2022 900  6,660,000  7.4 (1.37 %)    1,400  10,360,000  500  3,700,000  28,147,884  2.09% 
27/06/2022 -2,500  -18,343,000  7.34 (0.55 %)    2,500  18,343,000  28,130,484  2.12% 
24/06/2022 -18,800  -137,992,000  7.34 (-0.81 %)    18,800  137,992,000  28,123,384  2.13% 
23/06/2022 10,000  73,600,000  7.36 (5.14 %)    17,100  125,856,000  7,100  52,256,000  28,123,384  2.13% 
22/06/2022 36,300  252,285,000  6.95 (3.73 %)    36,300  252,285,000  28,138,484  2.10% 
21/06/2022 28,300  189,610,000  6.7 (-6.94 %)    30,300  203,010,000  2,000  13,400,000  28,171,584  2.05% 
20/06/2022 14,000  101,842,000  7.16 (-7.01 %)    17,200  126,375,000  3,200  24,533,000  28,192,484  2.01% 
17/06/2022 -2,400  -18,432,000  7.68 (-7.47 %)    7,000  53,760,000  9,400  72,192,000  28,201,484  2.00% 
16/06/2022 -400  -3,300,000  8.25 (0.61 %)    7,800  64,350,000  8,200  67,650,000  28,185,784  2.02% 
15/06/2022 -17,000  -139,910,000  8.23 (-6.48 %)    5,700  46,911,000  22,700  186,821,000  28,181,484  2.03% 
14/06/2022 -12,100  -106,964,000  8.84 (-3.91 %)    12,100  106,964,000  28,156,284  2.07% 
13/06/2022 -29,800  -274,160,000  9.2 (-7.07 %)    1,200  11,040,000  31,000  285,200,000  28,144,584  2.09% 
10/06/2022 -11,700  -115,713,000  9.89 (-2.08 %)    11,700  115,713,000  28,144,884  2.09% 
09/06/2022 1,700  17,170,000  10.1 (0.00 %)    2,600  26,260,000  900  9,090,000  28,144,884  2.09% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.