MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PAC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
28/03/2023 819  24,979,500  30.5 (-1.45 %)    819  24,979,500  16,820,126   
27/03/2023 1,500  46,425,000  30.95 (0.49 %)    1,500  46,425,000  16,820,945   
24/03/2023 400  13,050,000  30.8 (-0.65 %)    1,800  54,900,000  1,400  41,850,000  16,822,445  12.80% 
23/03/2023 -100  -3,100,000  31 (-2.52 %)    100  3,100,000  16,822,845  12.80% 
22/03/2023 31.8 (3.92 %)    16,822,745  12.80% 
21/03/2023 -52,700,000  30.6 (0.00 %)    52,700,000  16,822,745  12.80% 
20/03/2023 -49,520,000  30.6 (1.49 %)    49,520,000  16,822,745  12.80% 
17/03/2023 -49,520,000  30.15 (-2.58 %)    49,520,000  16,821,145  12.80% 
16/03/2023 -1,600  -49,520,000  30 (-1.80 %)    1,600  49,520,000  16,821,145  12.80% 
15/03/2023 5,820,000  30.55 (0.00 %)    5,820,000  16,821,145  12.80% 
14/03/2023 5,820,000  30.55 (5.34 %)    5,820,000  16,821,145  12.80% 
13/03/2023 5,820,000  28.95 (-6.61 %)    5,820,000  16,821,145  12.80% 
10/03/2023 5,820,000  31 (0.00 %)    5,820,000  16,821,145  12.80% 
09/03/2023 5,820,000  31 (6.53 %)    5,820,000  16,821,145  12.80% 
08/03/2023 200  5,820,000  29.1 (-5.83 %)    200  5,820,000  16,821,145  12.80% 
07/03/2023 -52,700,000  30.9 (0.00 %)    52,700,000  16,821,345  12.80% 
06/03/2023 -52,700,000  30.9 (0.00 %)    52,700,000  16,821,345  12.80% 
03/03/2023 -52,700,000  30.9 (0.00 %)    52,700,000  16,821,345  12.80% 
02/03/2023 -52,700,000  30.9 (0.00 %)    52,700,000  16,821,345  12.80% 
01/03/2023 -52,700,000  30.9 (-1.59 %)    52,700,000  16,821,345  12.80% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.