TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ORS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -7,300  -86,870,000  11.9 (-2.46 %)    7,300  86,870,000  97,040,567   
29/09/2022 -100  -1,220,000  12.2 (2.09 %)    100  1,220,000  97,039,967   
28/09/2022 -9,500  -113,525,000  11.95 (-6.64 %)    9,500  113,525,000  97,039,967   
27/09/2022 -600  -7,680,000  12.8 (4.49 %)    600  7,680,000  97,039,967   
26/09/2022 -130,000,000  12.25 (-6.13 %)    26,000,000  156,000,000  97,027,967   
23/09/2022 -130,000,000  13.05 (0.38 %)    26,000,000  156,000,000  97,027,967   
22/09/2022 -10,000  -130,000,000  13 (1.56 %)    2,000  26,000,000  12,000  156,000,000  97,027,967   
21/09/2022 1,400  17,920,000  12.8 (-0.78 %)    1,400  17,920,000  97,019,567   
20/09/2022 2,000  25,800,000  12.9 (-0.77 %)    2,000  25,800,000  97,020,967   
19/09/2022 -6,500  -84,500,000  13 (-7.14 %)    3,900  50,700,000  10,400  135,200,000  97,022,967   
16/09/2022 -24,310,000  13.95 (-2.45 %)    148,720,000  173,030,000  97,014,767   
15/09/2022 -24,310,000  14.3 (0.00 %)    148,720,000  173,030,000  97,002,667   
14/09/2022 -1,700  -390,500,000  14.3 (0.00 %)    10,400  8,520,000  12,100  399,020,000  97,002,667   
13/09/2022 -12,100  -390,500,000  14.3 (0.00 %)    8,520,000  12,100  399,020,000  96,984,967   
12/09/2022 -390,500,000  14.3 (0.70 %)    8,520,000  399,020,000  96,951,367   
09/09/2022 -27,500  -390,500,000  14.2 (0.00 %)    600  8,520,000  28,100  399,020,000  96,933,367   
08/09/2022 -33,500  -475,700,000  14.2 (-0.70 %)    100  1,420,000  33,600  477,120,000  96,890,567   
07/09/2022 -18,000  -257,400,000  14.3 (-2.72 %)    18,000  257,400,000  96,799,267   
06/09/2022 -43,400  -637,980,000  14.7 (-0.68 %)    43,400  637,980,000  96,796,467   
05/09/2022 -91,300  -1,346,675,000  14.75 (-1.67 %)    100  1,475,000  91,400  1,348,150,000  96,717,667   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.