MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK NVL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/03/2023 12.7 (6.72 %)    12,081  63,327,500  5,242   10,694  38,726,000  3,621   24,601,500
24/03/2023 11.9 (6.73 %)    10,130  55,784,800  5,507   10,082  43,456,500  4,310   12,328,300
23/03/2023 11.15 (0.45 %)    3,573  17,243,100  4,826   2,791  13,268,500  4,754   3,974,600
22/03/2023 11.1 (0.45 %)    2,913  11,643,400  3,997   4,065  16,725,700  4,115   -5,082,300
21/03/2023 11.05 (-0.45 %)    5,174  15,968,000  3,086   3,702  22,177,600  5,991   -6,209,600
20/03/2023 11.1 (-3.48 %)    5,729  17,941,600  3,132   4,859  22,909,400  4,715   -4,967,800
17/03/2023 11.5 (3.14 %)    5,155  28,648,800  5,557   6,719  38,220,600  5,688   -9,571,800
16/03/2023 11.1 (-2.20 %)    6,525  22,795,900  3,494   5,128  25,020,000  4,879   -2,224,100
15/03/2023 11.35 (6.07 %)    6,758  37,755,100  5,587   7,572  30,845,000  4,074   6,910,100
14/03/2023 10.7 (-2.73 %)    7,864  25,233,300  3,209   5,709  25,846,000  4,527   -612,700
13/03/2023 11 (2.80 %)    6,172  32,804,800  5,315   8,856  31,048,300  3,506   1,756,500
10/03/2023 10.65 (-3.18 %)    7,286  19,686,000  2,702   3,857  18,375,300  4,764   1,310,700
09/03/2023 10.95 (-1.35 %)    5,575  18,182,300  3,261   4,825  21,224,100  4,399   -3,041,800
08/03/2023 11.05 (1.38 %)    8,201  27,864,900  3,398   4,760  27,792,500  5,839   72,400
07/03/2023 10.85 (-2.25 %)    9,108  26,206,500  2,877   8,111  37,508,600  4,624   -11,302,100
06/03/2023 11.05 (6.25 %)    6,398  43,074,500  6,732   2,144  13,642,100  6,363   29,432,400
03/03/2023 10.35 (-0.48 %)    5,111  13,826,800  2,705   4,204  15,713,400  3,738   -1,886,600
02/03/2023 10.35 (0.49 %)    5,361  16,018,400  2,988   4,595  15,061,500  3,278   956,900
01/03/2023 10.25 (-3.30 %)    9,304  21,063,100  2,264   4,861  21,029,100  4,326   34,000
28/02/2023 10.6 (-1.85 %)    6,188  14,717,400  2,378   4,313  15,845,300  3,674   -1,127,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.