MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NNG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NNG Indorama Netherlands B.V               79,788,504    20/04/2022  79,788,504  97.81  
NNG Tempel Four Limited       29,320,988    29,320,988  18/03/2022  08/04/2022    29,320,988  08/04/2022    0.00  
NNG Maxence, Charles, Eric Vanderlynden       73,872    73,872  17/03/2022  08/04/2022    73,872  08/04/2022    0.00  
NNG La Bùi Hồng Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT      10,329,201    10,329,201  16/03/2022  08/04/2022    10,329,201  08/04/2022    0.00  
NNG Bùi Bích Hồng Vợ  La Văn Hoàng  Chủ tịch HĐQT  10,554,834    10,554,834  16/03/2022  08/04/2022    10,554,834  08/04/2022    0.00  
NNG La Văn Hoàng Chủ tịch HĐQT      17,138,829    17,138,829  16/03/2022  08/04/2022    17,138,829  08/04/2022    0.00  
NNG La Bùi Hoàng Nghĩa Chủ tịch HĐQT      7,376,497    7,376,497  16/03/2022  08/04/2022    7,376,497  08/04/2022    0.00  
NNG La Bùi Hoàng Nghĩa Chủ tịch HĐQT      6,233,932  578,053    05/10/2018  02/11/2018  578,053    15/10/2018  6,811,985  8.35  
NNG Red River Holding   Jean-Eric Jacquemin  Thành viên HĐQT  1,633,874    1,633,874  15/07/2015  13/08/2015    1,633,874  30/07/2015    0.00  
NNG La Bùi Hoàng Nghĩa Phó Tổng GĐ      4,600,058  1,633,874    15/07/2015  13/08/2015  1,633,874    30/07/2015  6,233,932  7.64  
NNG Red River Holding   Jean-Eric Jacquemin  Thành viên HĐQT  5,637,874    4,004,000  17/04/2015  15/05/2015    4,004,000  17/04/2015  1,633,874  2.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.