TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NAF - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 28,800  338,400,000  11.75 (-1.26 %)    33,900  398,325,000  5,100  59,925,000  46,874,945   
26/09/2022 19,400  230,860,000  11.9 (-4.03 %)    32,000  380,800,000  12,600  149,940,000  46,873,845   
23/09/2022 -1,300  -16,120,000  12.4 (0.81 %)    3,400  42,160,000  4,700  58,280,000  46,905,845   
22/09/2022 179,200  2,204,160,000  12.3 (2.50 %)    214,200  2,634,660,000  35,000  430,500,000  46,909,245   
21/09/2022 5,000  60,000,000  12 (0.00 %)    5,000  60,000,000  47,123,445   
20/09/2022 29,200  350,400,000  12 (-0.83 %)    29,200  350,400,000  47,128,445   
19/09/2022 60,600  733,260,000  12.1 (-2.42 %)    60,600  733,260,000  47,157,645   
16/09/2022 200  2,480,000  12.4 (-2.36 %)    200  2,480,000  47,218,245   
15/09/2022 75,300,000  12.7 (-0.78 %)    125,500,000  50,200,000  47,218,400   
14/09/2022 75,300,000  12.8 (-0.78 %)    125,500,000  50,200,000  47,218,400   
13/09/2022 -45  75,300,000  12.9 (2.38 %)    125,500,000  45  50,200,000  47,214,400   
12/09/2022 75,300,000  12.6 (0.00 %)    125,500,000  50,200,000  47,213,600   
09/09/2022 6,000  75,300,000  12.55 (0.40 %)    10,000  125,500,000  4,000  50,200,000  47,213,600   
08/09/2022 19,200  240,000,000  12.5 (1.63 %)    20,000  250,000,000  800  10,000,000  47,223,600   
07/09/2022 66,555,000  12.3 (-6.82 %)    66,555,000  47,243,600   
06/09/2022 66,555,000  13.15 (0.38 %)    66,555,000  47,243,600   
05/09/2022 5,100  66,555,000  13.05 (-0.38 %)    5,100  66,555,000  47,243,600   
31/08/2022 2,000  26,200,000  13.1 (0.00 %)    2,000  26,200,000  47,202,700   
30/08/2022 5,000  65,250,000  13.05 (1.16 %)    5,000  65,250,000  47,204,700   
29/08/2022 -46,000  -593,400,000  12.9 (-4.44 %)    46,000  593,400,000  47,209,700  24.97% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.