TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK KDH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
16/10/2012 Mua 1,200,000 27,770  2.31%  1,168,500  97.38%  31,500  2.63%  10/12/2012 
15/10/2012 Mua 1,200,000 45,900  3.83%  1,140,730  95.06%  59,270  4.94%  10/12/2012 
12/10/2012 Mua 1,200,000 59,170  4.93%  1,094,830  91.24%  105,170  8.76%  10/12/2012 
11/10/2012 Mua 1,200,000 59,900  4.99%  1,035,660  86.31%  164,340  13.70%  10/12/2012 
10/10/2012 Mua 1,200,000 59,900  4.99%  975,760  81.31%  224,240  18.69%  10/12/2012 
09/10/2012 Mua 1,200,000 59,600  4.97%  915,860  76.32%  284,140  23.68%  10/12/2012 
05/10/2012 Mua 1,200,000 41,900  3.49%  856,260  71.36%  343,740  28.65%  10/12/2012 
04/10/2012 Mua 1,200,000 59,000  4.92%  814,360  67.86%  385,640  32.14%  10/12/2012 
03/10/2012 Mua 1,200,000 59,980  5.00%  755,360  62.95%  444,640  37.05%  10/12/2012 
02/10/2012 Mua 1,200,000 52,490  4.37%  695,380  57.95%  504,620  42.05%  10/12/2012 
01/10/2012 Mua 1,200,000 59,830  4.99%  642,890  53.57%  557,110  46.43%  10/12/2012 
28/09/2012 Mua 1,200,000 60,900  5.08%  583,060  48.59%  616,940  51.41%  10/12/2012 
27/09/2012 Mua 1,200,000 59,980  5.00%  522,160  43.51%  677,840  56.49%  10/12/2012 
26/09/2012 Mua 1,200,000 59,920  4.99%  462,180  38.52%  737,820  61.49%  10/12/2012 
25/09/2012 Mua 1,200,000 59,910  4.99%  402,260  33.52%  797,740  66.48%  10/12/2012 
24/09/2012 Mua 1,200,000 57,000  4.75%  342,350  28.53%  857,650  71.47%  10/12/2012 
19/09/2012 Mua 1,200,000 11,000  0.92%  285,350  23.78%  914,650  76.22%  10/12/2012 
18/09/2012 Mua 1,200,000 35,600  2.97%  274,350  22.86%  925,650  77.14%  10/12/2012 
17/09/2012 Mua 1,200,000 59,500  4.96%  238,750  19.90%  961,250  80.10%  10/12/2012 
14/09/2012 Mua 1,200,000 59,800  4.98%  179,250  14.94%  1,020,750  85.06%  10/12/2012 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.