MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HVN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
25/11/2022 19,205  180,527,000  9.4 (1.95 %)    29,605  278,287,000  10,400  97,760,000  532,970,899   
24/11/2022 -30,200  -278,444,000  9.22 (-0.11 %)    12,200  112,484,000  42,400  390,928,000  532,976,204   
23/11/2022 -36,300  -335,049,000  9.23 (-1.60 %)    3,900  35,997,000  40,200  371,046,000  532,977,304   
22/11/2022 9,333  87,543,540  9.38 (0.32 %)    33,633  315,477,540  24,300  227,934,000  532,947,804   
21/11/2022 24,564  229,673,400  9.35 (0.54 %)    35,664  333,458,400  11,100  103,785,000  532,934,837   
18/11/2022 10,700  99,510,000  9.3 (-1.27 %)    44,100  410,130,000  33,400  310,620,000  532,964,201   
17/11/2022 -21,000  -197,820,000  9.42 (2.28 %)    25,600  241,152,000  46,600  438,972,000  532,987,330   
16/11/2022 112,600  1,037,046,000  9.21 (6.97 %)    118,900  1,095,069,000  6,300  58,023,000  532,965,963   
15/11/2022 16,339  140,678,790  8.61 (-7.42 %)    37,310  321,239,100  20,971  180,560,310  533,061,663   
14/11/2022 38,043  351,897,750  9.25 (-6.57 %)    85,010  786,342,500  46,967  434,444,750  533,076,173   
11/11/2022 -19,600  -194,040,000  9.9 (1.02 %)    3,600  35,640,000  23,200  229,680,000  533,158,103   
10/11/2022 -13,500  -131,760,000  9.76 (-6.15 %)    9,300  90,768,000  22,800  222,528,000  533,182,641  5.92% 
09/11/2022 6,220  64,688,000  10.4 (0.97 %)    9,300  96,720,000  3,080  32,032,000  533,169,141  5.92% 
08/11/2022 23,052  236,283,000  10.25 (1.49 %)    24,914  255,368,500  1,862  19,085,500  533,115,877  5.92% 
07/11/2022 -62,364  -629,876,400  10.1 (-5.61 %)    200  2,020,000  62,564  631,896,400  533,124,691  5.92% 
04/11/2022 -3,100  -33,170,000  10.7 (-1.83 %)    13,000  139,100,000  16,100  172,270,000  533,114,891  5.93% 
03/11/2022 -2,300  -24,955,000  10.85 (-0.46 %)    7,700  83,545,000  10,000  108,500,000  533,112,891  5.93% 
02/11/2022 -8,682  -94,633,800  10.9 (0.00 %)    6,318  68,866,200  15,000  163,500,000  533,119,091  5.92% 
01/11/2022 -772  -8,414,800  10.9 (0.93 %)    728  7,935,200  1,500  16,350,000  533,101,517  5.93% 
31/10/2022 -23,492  -253,713,600  10.8 (0.00 %)    400  4,320,000  23,892  258,033,600  533,102,145  5.93% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.