MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HVN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/12/2022 11.05 (3.76 %)    1,375  3,368,500  2,450   1,303  2,362,200  1,813   1,006,300
02/12/2022 10.65 (1.91 %)    1,126  2,187,800  1,943   935  1,987,800  2,126   200,000
01/12/2022 10.45 (1.46 %)    1,636  2,896,700  1,771   1,244  2,858,400  2,298   38,300
30/11/2022 10.3 (-0.48 %)    1,523  2,232,200  1,466   945  1,944,800  2,058   287,400
29/11/2022 10.35 (3.50 %)    1,297  2,177,800  1,679   1,061  1,738,900  1,639   438,900
28/11/2022 10 (6.38 %)    1,326  2,616,700  1,973   1,033  1,926,500  1,865   690,200
25/11/2022 9.4 (1.95 %)    619  1,001,700  1,618   615  1,304,100  2,120   -302,400
24/11/2022 9.22 (-0.11 %)    922  1,264,200  1,371   451  1,238,700  2,747   25,500
23/11/2022 9.23 (-1.60 %)    582  754,000  1,296   565  1,037,200  1,836   -283,200
22/11/2022 9.38 (0.32 %)    999  1,368,400  1,370   745  1,548,400  2,078   -180,000
21/11/2022 9.35 (0.54 %)    752  1,144,300  1,522   653  1,449,100  2,219   -304,800
18/11/2022 9.3 (-1.27 %)    1,060  1,372,100  1,294   646  1,164,900  1,803   207,200
17/11/2022 9.42 (2.28 %)    801  1,033,800  1,291   695  1,331,700  1,916   -297,900
16/11/2022 9.21 (6.97 %)    1,574  2,728,000  1,733   866  2,087,900  2,411   640,100
15/11/2022 8.61 (-7.42 %)    1,303  1,621,800  1,245   737  2,274,100  3,086   -652,300
14/11/2022 9.25 (-6.57 %)    977  1,450,100  1,484   526  1,736,400  3,301   -286,300
11/11/2022 9.9 (1.02 %)    743  997,500  1,343   547  1,008,800  1,844   -11,300
10/11/2022 9.76 (-6.15 %)    935  1,253,100  1,340   713  1,896,600  2,660   -643,500
09/11/2022 10.4 (0.97 %)    619  1,069,200  1,727   431  1,091,300  2,532   -22,100
08/11/2022 10.25 (1.49 %)    827  1,195,900  1,446   513  1,094,000  2,133   101,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.