MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HRC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
07/12/2022 -5,700,000  51.2 (0.00 %)    5,700,000     
06/12/2022 -5,700,000  51.2 (0.00 %)    5,700,000     
05/12/2022 -5,700,000  51.2 (0.00 %)    5,700,000     
02/12/2022 -5,700,000  51.2 (0.00 %)    5,700,000     
01/12/2022 -5,700,000  51.2 (0.00 %)    5,700,000     
30/11/2022 -5,700,000  51.2 (-6.91 %)    5,700,000  14,608,815   
29/11/2022 -5,700,000  55 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
28/11/2022 -5,700,000  55 (-3.51 %)    5,700,000  14,608,815   
25/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
24/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
23/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
22/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
21/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
18/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
17/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
16/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
15/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
14/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
11/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815   
10/11/2022 -5,700,000  57 (0.00 %)    5,700,000  14,608,815  0.64% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.