TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HNG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -50,500  -283,810,000  5.62 (3.12 %)    4,300  24,166,000  54,800  307,976,000  536,265,337   
29/09/2022 -300  -1,635,000  5.45 (-2.50 %)    16,800  91,560,000  17,100  93,195,000  536,234,637   
28/09/2022 -26,900  -150,371,000  5.59 (-6.99 %)    13,000  72,670,000  39,900  223,041,000  536,234,137   
27/09/2022 -17,300  -103,973,000  6.01 (-0.50 %)    17,700  106,377,000  35,000  210,350,000  536,241,537   
26/09/2022 13,300  80,332,000  6.04 (-5.63 %)    30,600  184,824,000  17,300  104,492,000  536,171,137   
23/09/2022 35,400  226,560,000  6.4 (2.07 %)    37,000  236,800,000  1,600  10,240,000  536,196,737   
22/09/2022 -53,800  -337,326,000  6.27 (1.95 %)    34,300  215,061,000  88,100  552,387,000  536,219,237   
21/09/2022 6,600  40,590,000  6.15 (-0.97 %)    11,600  71,340,000  5,000  30,750,000  536,197,537   
20/09/2022 4,400  27,324,000  6.21 (0.16 %)    18,900  117,369,000  14,500  90,045,000  535,917,637   
19/09/2022 -52,300  -322,168,000  6.16 (0.98 %)    3,700  22,792,000  56,000  344,960,000  535,927,537   
16/09/2022 -289,500  -1,768,845,000  6.11 (-3.02 %)    2,000  12,220,000  291,500  1,781,065,000  535,911,937   
15/09/2022 36,800  -116,754,000  6.3 (-1.56 %)    45,800  6,380,000  9,000  123,134,000  535,894,937   
14/09/2022 -18,300  432,351,000  6.38 (2.90 %)    1,000  618,678,000  19,300  186,327,000  535,925,737   
13/09/2022 -13,000  432,351,000  6.15 (-0.81 %)    6,000  618,678,000  19,000  186,327,000  535,895,837   
12/09/2022 -13,500  432,351,000  6.2 (3.33 %)    1,500  618,678,000  15,000  186,327,000  535,896,337   
09/09/2022 71,700  432,351,000  6.03 (2.20 %)    102,600  618,678,000  30,900  186,327,000  535,893,837   
08/09/2022 73,700  434,830,000  5.9 (-4.84 %)    79,200  467,280,000  5,500  32,450,000  535,865,937   
07/09/2022 66,300  411,060,000  6.2 (-6.06 %)    66,300  411,060,000  535,943,137   
06/09/2022 24,500  160,965,000  6.57 (-1.94 %)    155,000  1,018,350,000  130,500  857,385,000  536,009,437   
05/09/2022 45,500  305,305,000  6.71 (-1.32 %)    47,500  318,725,000  2,000  13,420,000  536,129,737   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.