TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HHP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -4,725,000  9.2 (1.10 %)    4,725,000  13,938,007   
29/09/2022 -4,725,000  9.1 (-3.70 %)    4,725,000  13,938,007   
28/09/2022 -500  -4,725,000  9.45 (4.42 %)    500  4,725,000  13,937,807   
27/09/2022 2,200  19,910,000  9.05 (-0.55 %)    2,200  19,910,000  13,937,807   
26/09/2022 -200  -1,820,000  9.1 (-0.76 %)    200  1,820,000  13,940,007   
23/09/2022 -925,000  9.17 (-2.45 %)    925,000  13,940,007   
22/09/2022 -925,000  9.4 (1.08 %)    925,000  13,939,907   
21/09/2022 -925,000  9.3 (0.54 %)    925,000  13,939,907   
20/09/2022 -100  -925,000  9.25 (-0.54 %)    100  925,000  13,939,907   
19/09/2022 199,500  9.3 (-1.06 %)    199,500  13,939,907   
16/09/2022 199,500  9.37 (0.75 %)    199,500  13,939,907   
15/09/2022 83  199,500  9.33 (-0.74 %)    83  199,500  13,939,907   
14/09/2022 199,500  9.39 (-1.16 %)    199,500  13,939,962   
13/09/2022 21  199,500  9.5 (-1.04 %)    21  199,500  13,939,962   
12/09/2022 51  14,175,000  9.55 (1.60 %)    79  14,175,000  28  13,939,983   
09/09/2022 14,175,000  9.41 (-0.95 %)    14,175,000  13,940,062   
08/09/2022 1,500  14,175,000  9.45 (-0.53 %)    1,500  14,175,000  13,940,062   
07/09/2022 32,980,000  9.45 (-2.58 %)    32,980,000  13,941,562   
06/09/2022 32,980,000  9.66 (1.68 %)    32,980,000  13,941,562   
05/09/2022 32,980,000  9.54 (-0.63 %)    32,980,000  13,941,562   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.