TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HDB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -24,100  -585,630,000  24.3 (-1.62 %)    6,400  155,520,000  30,500  741,150,000     
21/09/2022 45,809  1,131,482,300  24.7 (-0.40 %)    304,825  7,529,177,500  259,016  6,397,695,200     
20/09/2022 67,249  1,667,775,200  24.8 (1.22 %)    73,649  1,826,495,200  6,400  158,720,000     
19/09/2022 228,528  5,598,936,000  24.5 (-2.00 %)    424,397  10,397,726,500  195,869  4,798,790,500     
16/09/2022 -140,982  -3,524,550,000  25 (-0.79 %)    114,843  2,871,075,000  255,825  6,395,625,000   
15/09/2022 25,433  -5,691,798,000  25.15 (-0.20 %)    2,110,809  798,966,000  2,085,376  6,490,764,000     
14/09/2022 -225,865  1,360,146,800  25.2 (-2.70 %)    31,705  1,480,320,000  257,570  120,173,200     
13/09/2022 42,749  1,360,146,800  25.9 (0.78 %)    275,600  1,480,320,000  232,851  120,173,200   
12/09/2022 350,132  8,225,040,000  25.65 (-0.58 %)    431,214  9,042,900,000  81,082  817,860,000   
09/09/2022 318,800  8,225,040,000  25.8 (1.18 %)    350,500  9,042,900,000  31,700  817,860,000  19   
08/09/2022 283,500  7,229,250,000  25.5 (-2.30 %)    341,100  8,698,050,000  57,600  1,468,800,000  12   
07/09/2022 1,710,400  44,641,440,000  26.1 (-2.25 %)    2,135,100  55,726,110,000  424,700  11,084,670,000  12   
06/09/2022 913,800  24,398,460,000  26.7 (1.14 %)    1,264,300  33,756,810,000  350,500  9,358,350,000  1,985,412   
05/09/2022 256,400  6,768,960,000  26.4 (-1.12 %)    597,500  15,774,000,000  341,100  9,005,040,000  3,163,012   
31/08/2022 1,279,200  34,154,640,000  26.7 (1.52 %)    1,452,900  38,792,430,000  173,700  4,637,790,000  2,582,312   
30/08/2022 436,300  11,474,690,000  26.3 (1.15 %)    523,000  13,754,900,000  86,700  2,280,210,000  3,876,112   
29/08/2022 -1,078,600  -27,989,670,000  25.95 (-1.33 %)    249,600  6,477,120,000  1,328,200  34,466,790,000  4,399,112  17.78% 
26/08/2022 585,200  15,390,760,000  26.3 (-0.75 %)    737,300  19,390,990,000  152,100  4,000,230,000  4,031,912  17.80% 
25/08/2022 293,100  7,752,495,000  26.45 (2.12 %)    759,900  20,099,355,000  466,800  12,346,860,000  4,686,712  17.77% 
24/08/2022 27,800  720,020,000  0 (0.00 %)    98,300  2,545,970,000  70,500  1,825,950,000  4,403,099  17.78% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.