TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HDB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
23/09/2022 0.00  24.30  -0.40 (-1.62 %)    833,900  20,399,000,000  24.50  24.80  24.30 
22/09/2022 0.00  24.70  0.00 (0.00 %)    664,200  16,291,000,000  96,600  2,368,632,000  24.55  24.70  24.30 
21/09/2022 0.00  24.70  -0.10 (-0.40 %)    818,200  20,123,000,000  4,389,000  105,583,910,000  24.95  24.95  24.35 
20/09/2022 24.80  24.80  0.30 (1.22 %)    672,700  16,494,000,000  3,900,000  95,500,000,000  24.90  24.90  24.20 
19/09/2022 24.50  24.50  -0.50 (-2.00 %)    1,335,900  33,187,000,000  3,766,819  94,790,475,000  25.30  25.30  24.30 
16/09/2022 25.00  25.00  -0.20 (-0.79 %)    987,900  24,874,000,000  4,600,000  115,200,000,000  25.30  25.50  25.00 
15/09/2022 25.15  25.15  -0.05 (-0.20 %)    1,009,300  25,533,000,000  6,011,727  152,030,702,000  25.80  25.80  25.05 
14/09/2022 25.20  25.20  -0.70 (-2.70 %)    1,933,100  48,827,000,000  25.20  25.45  25.10 
13/09/2022 25.90  25.90  0.20 (0.78 %)    743,300  19,180,000,000  218,000  5,668,000,000  26.00  26.00  25.50 
12/09/2022 25.65  25.65  -0.15 (-0.58 %)    1,065,300  27,795,000,000  26.40  26.40  25.65 
09/09/2022 25.80  25.80  0.30 (1.18 %)    1,653,200  42,394,000,000  5,459,731  131,242,194,000  26.00  26.00  25.00 
08/09/2022 25.50  25.50  -0.60 (-2.30 %)    1,921,700  50,412,000,000  27.00  27.00  25.50 
07/09/2022 26.10  26.10  -0.60 (-2.25 %)    4,550,200  122,013,000,000  100,000  2,670,000,000  26.75  27.25  26.10 
06/09/2022 26.70  26.70  0.30 (1.14 %)    2,019,300  53,729,000,000  5,362,501  141,570,026,400  26.40  26.85  26.20 
05/09/2022 26.40  26.40  -0.30 (-1.12 %)    1,320,000  34,781,000,000  511,000  13,559,700,000  26.55  26.70  26.05 
31/08/2022 26.70  26.70  0.40 (1.52 %)    2,386,100  62,949,000,000  2,413,518  62,751,468,000  26.15  26.70  26.00 
30/08/2022 26.30  26.30  0.30 (1.15 %)    1,632,200  42,750,000,000  959,000  24,791,500,000  26.00  26.35  25.90 
29/08/2022 25.95  25.95  -0.35 (-1.33 %)    2,814,100  71,952,000,000  2,130,000  55,801,500,000  25.90  26.00  25.30 
26/08/2022 26.30  26.30  -0.20 (-0.75 %)    2,083,700  55,213,000,000  2,040,000  53,535,000,000  26.70  26.70  26.30 
25/08/2022 26.45  26.45  0.55 (2.12 %)    2,176,200  56,697,000,000  3,972,251  102,624,426,000  25.70  26.45  25.70 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.