MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HAR - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 -4,700  -19,458,000  4.14 (0.49 %)    4,700  19,458,000  49,484,285   
02/12/2022 -5,200  -21,424,000  4.12 (-0.24 %)    5,200  21,424,000  49,478,185   
01/12/2022 -6,700  -27,671,000  4.13 (0.73 %)    6,700  27,671,000  49,472,885   
30/11/2022 -5,900  -24,190,000  4.1 (2.50 %)    200  820,000  6,100  25,010,000  49,468,285   
29/11/2022 -4,700  -18,800,000  4 (6.10 %)    600  2,400,000  5,300  21,200,000  49,463,185   
28/11/2022 -3,400  -12,818,000  3.77 (6.80 %)    1,200  4,524,000  4,600  17,342,000  49,458,385   
25/11/2022 -5,300  -18,709,000  3.53 (6.97 %)    5,300  18,709,000  49,453,785   
24/11/2022 -5,400  -17,820,000  3.3 (0.00 %)    5,400  17,820,000  49,449,485   
23/11/2022 -5,500  -18,150,000  3.3 (-4.35 %)    300  990,000  5,800  19,140,000  49,444,285   
22/11/2022 -4,300  -14,835,000  3.45 (5.50 %)    4,300  14,835,000  49,438,985   
21/11/2022 -5,200  -17,004,000  3.27 (5.48 %)    5,200  17,004,000  49,438,185   
18/11/2022 -5,600  -17,360,000  3.1 (4.03 %)    5,600  17,360,000  49,433,685   
17/11/2022 -800  -2,384,000  2.98 (6.81 %)    800  2,384,000  49,429,185   
16/11/2022 -4,500  -12,555,000  2.79 (6.90 %)    4,500  12,555,000  49,421,485   
15/11/2022 -4,300  -11,223,000  2.61 (-6.79 %)    200  522,000  4,500  11,745,000  49,415,985   
14/11/2022 -6,700  -18,760,000  2.8 (-6.67 %)    1,000  2,800,000  7,700  21,560,000  49,410,685   
11/11/2022 -5,500  -16,335,000  2.97 (-1.00 %)    5,500  16,335,000  49,405,485   
10/11/2022 -5,000  -15,000,000  3 (-6.25 %)    500  1,500,000  5,500  16,500,000  49,405,885  0.27% 
09/11/2022 -3,600  -11,448,000  3.18 (-0.63 %)    2,600  8,268,000  6,200  19,716,000  49,400,885  0.26% 
08/11/2022 -4,700  -14,946,000  3.18 (-0.63 %)    400  1,272,000  5,100  16,218,000  49,395,985  0.26% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.