MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HAI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HAI Công ty cổ phần Tập đoàn FLC       23,115,000    8,000,000  15/04/2022  19/04/2022    8,017,600  19/04/2022  15,097,400  8.26  
HAI Công ty cổ phần Tập đoàn FLC   Trần Quang Huy  Chủ tịch HĐQT  23,115,000    20,000,000  12/12/2017  13/12/2017    20,000,000  13/12/2017  23,115,000  12.65 chuyển nhượng quyền mua 
HAI Công ty cổ phần Tập đoàn FLC   Trần Quang Huy  Chủ tịch HĐQT  20,000,000  3,500,000    19/10/2017  17/11/2017  3,115,000    16/11/2017  23,115,000  12.65  
HAI Công ty cổ phần Tập đoàn FLC   Lê Thành Vinh  Thành viên HĐQT  15,000,000    5,000,000  21/08/2017  19/09/2017    5,000,000  14/09/2017  20,000,000  10.95  
HAI Quách Thành Đồng Tổng Giám đốc      363,400    200,000  09/08/2017  08/09/2017    200,000  15/08/2017  163,400  0.09  
HAI Trần Quang Huy Chủ tịch HĐQT      200,000    02/08/2017  31/08/2017  200,000    31/08/2017  200,000  0.11  
HAI Phạm Văn Nùng       10,555,715            4,700,000  07/07/2017  5,855,715  3.21  
HAI Phạm Văn Nùng       8,534,815          1,050,180    02/08/2016  9,584,995  5.25  
HAI Phạm Văn Nùng       7,108,145          1,426,670    01/07/2016  8,534,815  4.67  
HAI Phạm Văn Nùng       6,180,145          928,000    06/05/2016  7,108,145  3.89  
HAI Phạm Văn Nùng       4,380,145          1,800,000    19/04/2016  6,180,145  3.38  
HAI Công ty cổ phần Tập đoàn FLC       17,250,000            2,250,000  20/10/2015  15,000,000  8.21  
HAI CTCP Hóc Môn       250,000    250,000  18/06/2015  14/07/2015          0.00  
HAI CTCP Hóc Môn       250,000    250,000  15/05/2015  13/06/2015      13/06/2015  250,000  0.14  
HAI CTCP Hóc Môn       250,000    250,000  10/04/2015  09/05/2015      09/05/2015  250,000  0.14  
HAI Mai Trí Dũng Thành viên HĐQT      240,860    200,000  24/03/2015  20/04/2015    200,000  17/04/2015  40,860  0.02  
HAI CTCP Hóc Môn       250,000    156,000  10/03/2015  08/04/2015      08/04/2015  250,000  0.14  
HAI Công ty cổ phần Tập đoàn FLC   Doãn Văn Phương  Chủ tịch HĐQT  2,000,000    11/02/2015  10/03/2015      10/03/2015    0.00  
HAI CTCP Hóc Môn       156,018    234,027  10/02/2015  10/02/2015      10/02/2015  250,000  0.14 Chuyển nhượng quyền mua 
HAI Nguyễn Thị Thu Hồng Trưởng BKS      37,532    56,298  09/02/2015  10/02/2015    56,298  10/02/2015  37,532  0.02 Chuyển nhượng quyền mua 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.