TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FUESSV30 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 2,600  39,260,000  15.1 (-0.33 %)    3,100  46,810,000  500  7,550,000  3,500,220   
22/09/2022 -1,300  -19,695,000  15.15 (-0.98 %)    1,300  19,695,000  3,498,520   
21/09/2022 -2,200  -33,660,000  15.3 (0.39 %)    2,200  33,660,000  3,490,520   
20/09/2022 2,800  42,672,000  15.24 (0.26 %)    4,500  68,580,000  1,700  25,908,000  3,473,120   
19/09/2022 700  10,668,000  15.24 (-2.93 %)    8,700  132,588,000  8,000  121,920,000  3,480,720   
16/09/2022 -21,900  -343,173,000  15.67 (-0.19 %)    21,900  343,173,000  3,479,220   
15/09/2022 -1,100  26,503,000  15.69 (0.58 %)    49,888,000  1,100  23,385,000  3,477,120   
14/09/2022 1,700  -19,128,000  15.59 (-1.33 %)    3,200  1,500  19,128,000  3,475,080   
13/09/2022 -2,100  -19,128,000  15.81 (0.06 %)    2,100  19,128,000  3,464,380   
12/09/2022 -5,140  -131,364,000  15.81 (-1.19 %)    100  40,050,000  5,240  171,414,000  3,459,380   
09/09/2022 -8,200  -131,364,000  16.02 (-0.50 %)    2,500  40,050,000  10,700  171,414,000  3,457,380   
08/09/2022 -4,000  -64,520,000  16.13 (-0.43 %)    1,100  17,743,000  5,100  82,263,000  3,455,480   
07/09/2022 -4,400  -71,456,000  16.24 (0.25 %)    100  1,624,000  4,500  73,080,000  3,445,380   
06/09/2022 -1,700  -27,523,000  16.19 (-0.67 %)    1,300  21,047,000  3,000  48,570,000  3,445,180   
05/09/2022 -3,700  -60,125,000  16.25 (-0.31 %)    6,500  105,625,000  10,200  165,750,000  3,449,380   
31/08/2022 -900  -14,661,000  16.29 (2.45 %)    600  9,774,000  1,500  24,435,000  3,442,380   
30/08/2022 2,800  44,548,000  15.91 (-1.79 %)    5,100  81,141,000  2,300  36,593,000  3,445,280   
29/08/2022 -6,000  -97,380,000  16.23 (-0.43 %)    1,600  25,968,000  7,600  123,348,000  3,445,280  36.20% 
26/08/2022 1,300  21,138,000  16.26 (0.37 %)    3,500  56,910,000  2,200  35,772,000  3,441,880  36.26% 
25/08/2022 1,500  24,300,000  16.2 (0.62 %)    6,500  105,300,000  5,000  81,000,000  3,445,080  36.20% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.