MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK FCN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/03/2023 11.55 (-2.12 %)    2,457  5,498,000  2,238   3,635  9,652,800  2,656   -4,154,800
27/03/2023 11.8 (3.96 %)    3,041  7,457,900  2,452   2,609  7,252,800  2,780   205,100
24/03/2023 11.35 (1.79 %)    2,593  8,034,800  3,099   2,740  7,417,500  2,707   617,300
23/03/2023 11.15 (0.00 %)    979  2,677,200  2,735   1,069  3,503,100  3,277   -825,900
22/03/2023 11.15 (0.90 %)    1,041  3,849,800  3,698   1,693  4,400,900  2,599   -551,100
21/03/2023 11.05 (0.91 %)    1,034  3,999,700  3,868   1,177  3,338,900  2,837   660,800
20/03/2023 10.95 (-0.90 %)    1,352  2,938,900  2,174   1,371  4,509,200  3,289   -1,570,300
17/03/2023 11.05 (-0.45 %)    951  2,360,800  2,482   1,199  3,243,300  2,705   -882,500
16/03/2023 11.1 (-1.77 %)    1,525  3,404,200  2,232   1,171  3,737,700  3,192   -333,500
15/03/2023 11.3 (4.63 %)    1,150  3,558,600  3,094   1,662  3,510,700  2,112   47,900
14/03/2023 10.8 (-2.70 %)    2,284  4,989,100  2,184   1,383  4,950,700  3,580   38,400
13/03/2023 11.05 (-3.07 %)    1,806  3,329,800  1,844   1,088  3,943,200  3,624   -613,400
10/03/2023 11.35 (-1.30 %)    1,799  4,052,600  2,253   1,424  4,637,000  3,256   -584,400
09/03/2023 11.45 (-0.43 %)    1,436  3,498,600  2,436   1,871  5,373,300  2,872   -1,874,700
08/03/2023 11.5 (3.60 %)    2,426  8,748,800  3,606   2,415  6,511,700  2,696   2,237,100
07/03/2023 11.1 (0.91 %)    1,240  3,467,100  2,796   1,243  3,178,500  2,557   288,600
06/03/2023 10.95 (1.39 %)    1,099  2,612,200  2,377   1,160  2,978,700  2,568   -366,500
03/03/2023 10.8 (-1.82 %)    1,493  3,490,900  2,338   1,370  3,870,100  2,825   -379,200
02/03/2023 11 (-1.79 %)    1,151  2,565,700  2,229   1,293  3,285,500  2,541   -719,800
01/03/2023 11.2 (6.67 %)    1,789  4,559,400  2,549   1,274  3,129,300  2,456   1,430,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.