TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK E1VFVN30 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -105,750  -2,201,715,000  20.82 (0.00 %)    368,700  7,676,334,000  474,450  9,878,049,000  26,514,727   
22/09/2022 -33,300  -693,306,000  20.82 (0.48 %)    219,300  4,565,826,000  252,600  5,259,132,000  27,317,957   
21/09/2022 7,400  153,328,000  20.72 (-1.00 %)    129,900  2,691,528,000  122,500  2,538,200,000  26,893,757   
20/09/2022 41,630  871,315,900  20.93 (-0.33 %)    257,700  5,393,661,000  216,070  4,522,345,100  26,608,557   
19/09/2022 -439,400  -9,205,430,000  20.95 (-0.71 %)    114,700  2,402,965,000  554,100  11,608,395,000  26,587,357   
16/09/2022 -5,327,700  -112,148,085,000  21.05 (-1.64 %)    15,200  319,960,000  5,342,900  112,468,045,000  26,269,057   
15/09/2022 -28,800  -5,236,272,000  21.41 (0.05 %)    7,100  1,897,293,000  35,900  7,133,565,000  26,089,997   
14/09/2022 -244,800  -161,136,000  21.39 (-0.97 %)    88,700  8,640,000  333,500  169,776,000  25,855,170   
13/09/2022 140,240  -161,136,000  21.63 (-0.32 %)    826,400  8,640,000  686,160  169,776,000  26,381,570   
12/09/2022 494,673  71,082,000  21.7 (0.93 %)    618,200  8,687,082,000  123,527  8,616,000,000  26,665,770   
09/09/2022 3,300  71,082,000  21.54 (0.19 %)    403,300  8,687,082,000  400,000  8,616,000,000  25,467,970   
08/09/2022 325,000  6,984,250,000  21.49 (-1.42 %)    359,000  7,714,910,000  34,000  730,660,000  25,400,770   
07/09/2022 -894,200  -19,493,560,000  21.8 (-0.91 %)    206,900  4,510,420,000  1,101,100  24,003,980,000  24,417,870   
06/09/2022 -501,000  -10,996,950,000  21.95 (-0.68 %)    825,200  18,113,140,000  1,326,200  29,110,090,000  25,697,770   
05/09/2022 -991,200  -21,865,872,000  22.06 (-0.18 %)    698,600  15,411,116,000  1,689,800  37,276,988,000  26,087,370   
31/08/2022 22,900  505,174,000  22.06 (0.27 %)    968,200  21,358,492,000  945,300  20,853,318,000  25,862,770   
30/08/2022 -29,400  -646,800,000  22 (0.92 %)    79,600  1,751,200,000  109,000  2,398,000,000  26,015,670   
29/08/2022 -417,100  -9,096,951,000  21.81 (-1.31 %)    575,700  12,556,017,000  992,800  21,652,968,000  26,015,670  92.58% 
26/08/2022 -123,700  -2,736,244,000  22.12 (-0.36 %)    203,000  4,490,360,000  326,700  7,226,604,000  26,390,970  92.47% 
25/08/2022 52,900  1,174,380,000  22.2 (1.37 %)    1,753,300  38,923,260,000  1,700,400  37,748,880,000  26,184,870  92.55% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.