TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK DIG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
10/12/2012 Bán 3,624,550 822,370  22.69%  3,624,550  100.00%      20/12/2012 
06/12/2012 Bán 3,624,550 105,000  2.90%  2,802,180  77.31%  822,370  22.69%  20/12/2012 
05/12/2012 Bán 3,624,550 355,340  9.80%  2,697,180  74.41%  927,370  25.59%  20/12/2012 
04/12/2012 Bán 3,624,550 549,000  15.15%  2,341,840  64.61%  1,282,710  35.39%  20/12/2012 
03/12/2012 Bán 3,624,550 303,730  8.38%  1,792,840  49.46%  1,831,710  50.54%  20/12/2012 
30/11/2012 Bán 3,624,550 253,780  7.00%  1,489,110  41.08%  2,135,440  58.92%  20/12/2012 
29/11/2012 Bán 3,624,550 345,550  9.53%  1,235,330  34.08%  2,389,220  65.92%  20/12/2012 
28/11/2012 Bán 3,624,550 180,630  4.98%  889,780  24.55%  2,734,770  75.45%  20/12/2012 
27/11/2012 Bán 3,624,550 181,470  5.01%  709,150  19.57%  2,915,400  80.43%  20/12/2012 
26/11/2012 Bán 3,624,550 148,200  4.09%  527,680  14.56%  3,096,870  85.44%  20/12/2012 
23/11/2012 Bán 3,624,550 36,140  1.00%  379,480  10.47%  3,245,070  89.53%  20/12/2012 
22/11/2012 Bán 3,624,550 191,120  5.27%  343,340  9.47%  3,281,210  90.53%  20/12/2012 
21/11/2012 Bán 3,624,550 130,680  3.61%  152,220  4.20%  3,472,330  95.80%  20/12/2012 
20/11/2012 Bán 3,624,550 21,540  0.59%  21,540  0.59%  3,603,010  99.41%  20/12/2012 
30/12/2011 Mua 5,000,000 762,440  15.25%  3,521,800  70.44%  1,478,200  29.56%  08/02/2012 
29/12/2011 Mua 5,000,000 715,570  14.31%  2,759,360  55.19%  2,240,640  44.81%  08/02/2012 
28/12/2011 Mua 5,000,000 250,000  5.00%  2,043,790  40.88%  2,956,210  59.12%  08/02/2012 
27/12/2011 Mua 5,000,000 250,000  5.00%  1,793,790  35.88%  3,206,210  64.12%  08/02/2012 
26/12/2011 Mua 5,000,000 250,000  5.00%  1,543,790  30.88%  3,456,210  69.12%  08/02/2012 
23/12/2011 Mua 5,000,000 250,000  5.00%  1,293,790  25.88%  3,706,210  74.12%  08/02/2012 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.