TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK CII - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
28/08/2009 Bán 2,000,000 139,240  6.96%  2,000,000  100.00%      22/10/2009 
26/08/2009 Bán 2,000,000 200,000  10.00%  1,660,760  83.04%  339,240  16.96%  22/10/2009 
21/08/2009 Bán 2,000,000 6,170  0.31%  1,460,760  73.04%  539,240  26.96%  22/10/2009 
20/08/2009 Bán 2,000,000 200,000  10.00%  1,454,590  72.73%  545,410  27.27%  22/10/2009 
19/08/2009 Bán 2,000,000 200,000  10.00%  1,254,590  62.73%  745,410  37.27%  22/10/2009 
18/08/2009 Bán 2,000,000 92,410  4.62%  1,054,590  52.73%  945,410  47.27%  22/10/2009 
17/08/2009 Bán 2,000,000 42,180  2.11%  962,180  48.11%  1,037,820  51.89%  22/10/2009 
13/08/2009 Bán 2,000,000 200,000  10.00%  920,000  46.00%  1,080,000  54.00%  22/10/2009 
12/08/2009 Bán 2,000,000 200,000  10.00%  720,000  36.00%  1,280,000  64.00%  22/10/2009 
11/08/2009 Bán 2,000,000 120,000  6.00%  520,000  26.00%  1,480,000  74.00%  22/10/2009 
07/08/2009 Bán 2,000,000 200,000  10.00%  400,000  20.00%  1,600,000  80.00%  22/10/2009 
05/08/2009 Bán 2,000,000 200,000  10.00%  200,000  10.00%  1,800,000  90.00%  22/10/2009 
21/02/2009 Mua 795,430 56,730  7.13%  765,630  96.25%  29,800  3.75%  27/01/2009 
19/01/2009 Mua 795,430 19,630  2.47%  708,900  89.12%  86,530  10.88%  27/01/2009 
15/01/2009 Mua 795,430 5,640  0.71%  689,270  86.65%  106,160  13.35%  27/01/2009 
14/01/2009 Mua 795,430 18,000  2.26%  683,630  85.94%  111,800  14.06%  27/01/2009 
13/01/2009 Mua 795,430 35,000  4.40%  665,630  83.68%  129,800  16.32%  27/01/2009 
12/01/2009 Mua 795,430 5,000  0.63%  630,630  79.28%  164,800  20.72%  27/01/2009 
09/01/2009 Mua 795,430 48,080  6.04%  625,630  78.65%  169,800  21.35%  27/01/2009 
08/01/2009 Mua 795,430 49,400  6.21%  577,550  72.61%  217,880  27.39%  27/01/2009 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.