TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK CII - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -1,257,300  -27,283,410,000  21.7 (-1.81 %)    400  8,680,000  1,257,700  27,292,090,000  116,440,082   
22/09/2022 -910,400  -20,119,840,000  22.1 (2.79 %)    89,600  1,980,160,000  1,000,000  22,100,000,000  116,097,777   
21/09/2022 -945,678  -20,332,077,000  21.5 (1.42 %)    22,000  473,000,000  967,678  20,805,077,000  115,881,277   
20/09/2022 -327,005  -6,932,506,000  21.2 (2.42 %)    15,700  332,840,000  342,705  7,265,346,000  115,745,677   
19/09/2022 -301,200  -6,219,780,000  20.65 (-6.98 %)    4,900  101,185,000  306,100  6,320,965,000  115,251,174   
16/09/2022 -135,200  -3,001,440,000  22.2 (-4.31 %)    22,400  497,280,000  157,600  3,498,720,000  114,740,264   
15/09/2022 -506,803  -11,279,735,500  23.15 (2.43 %)    3,400  351,780,000  510,203  11,631,515,500  114,642,714   
14/09/2022 -500,210  -250,755,000  22.55 (2.04 %)    15,600  4,380,000  515,810  255,135,000  114,478,198   
13/09/2022 -115,550  -250,755,000  22.1 (0.00 %)    4,400  4,380,000  119,950  255,135,000  114,451,398   
12/09/2022 -153,316  -747,450,000  22.05 (-2.86 %)    14,600  212,910,000  167,916  960,360,000  114,355,098   
09/09/2022 -33,000  -747,450,000  22.65 (5.35 %)    9,400  212,910,000  42,400  960,360,000  114,348,998   
08/09/2022 -62,200  -1,334,190,000  21.45 (-2.94 %)    38,500  825,825,000  100,700  2,160,015,000  114,349,098   
07/09/2022 -16,100  -355,005,000  22.05 (-6.96 %)    3,600  79,380,000  19,700  434,385,000  114,320,398   
06/09/2022 1,200  28,440,000  23.7 (-0.42 %)    10,500  248,850,000  9,300  220,410,000  114,286,798   
05/09/2022 -65,500  -1,555,625,000  23.75 (-0.21 %)    1,700  40,375,000  67,200  1,596,000,000  114,284,898   
31/08/2022 42,900  1,021,020,000  23.8 (4.39 %)    80,100  1,906,380,000  37,200  885,360,000  114,245,798   
30/08/2022 -9,300  -212,040,000  22.8 (-2.98 %)    3,100  70,680,000  12,400  282,720,000  113,969,698   
29/08/2022 112,400  2,641,400,000  23.5 (-3.29 %)    153,200  3,600,200,000  40,800  958,800,000  113,972,798  8.87% 
26/08/2022 -309,200  -7,513,560,000  24.3 (-2.80 %)    47,000  1,142,100,000  356,200  8,655,660,000  114,084,498  8.83% 
25/08/2022 -21,000  -525,000,000  25 (-0.79 %)    4,300  107,500,000  25,300  632,500,000  114,128,998  8.82% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.