TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK BSI - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
17/08/2022 14,000  413,000,000  29.5 (0.68 %)    18,600  548,700,000  4,600  135,700,000  119,060,531  2.47% 
16/08/2022 -129,200  -3,779,100,000  29.25 (-0.85 %)    13,000  380,250,000  142,200  4,159,350,000  119,079,131  2.45% 
15/08/2022 3,200  94,400,000  29.5 (0.68 %)    3,200  94,400,000  119,072,131  2.46% 
12/08/2022 20,700  606,510,000  29.3 (1.74 %)    40,700  1,192,510,000  20,000  586,000,000  119,061,231  2.46% 
11/08/2022 -13,100  -376,625,000  28.75 (-3.20 %)    1,000  28,750,000  14,100  405,375,000  119,098,831  2.43% 
10/08/2022 400  11,880,000  29.7 (0.00 %)    3,500  103,950,000  3,100  92,070,000  119,099,831  2.43% 
09/08/2022 22,400  665,280,000  29.7 (0.68 %)    22,400  665,280,000  119,063,131  2.46% 
08/08/2022 -39,800  -1,174,100,000  29.5 (-1.34 %)    400  11,800,000  40,200  1,185,900,000  119,072,731  2.46% 
05/08/2022 -3,100  -92,535,000  29.85 (1.19 %)    9,700  289,545,000  12,800  382,080,000  118,901,731  2.60% 
04/08/2022 -170,900  -5,041,550,000  29.5 (-1.67 %)    500  14,750,000  171,400  5,056,300,000  118,882,631  2.61% 
03/08/2022 -18,100  -543,000,000  30 (2.74 %)    10,700  321,000,000  28,800  864,000,000  118,871,831  2.62% 
02/08/2022 1,000  29,200,000  29.2 (-0.34 %)    12,300  359,160,000  11,300  329,960,000  118,855,431  2.63% 
01/08/2022 -7,400  -216,450,000  29.25 (2.63 %)    19,700  576,225,000  27,100  792,675,000  118,867,731  2.62% 
29/07/2022 16,900  481,650,000  28.5 (3.26 %)    16,900  481,650,000  118,869,331  2.62% 
28/07/2022 -13,800  -380,880,000  27.6 (0.73 %)    4,300  118,680,000  18,100  499,560,000  118,875,931  2.62% 
27/07/2022 4,100  112,340,000  27.4 (6.61 %)    14,400  394,560,000  10,300  282,220,000  118,875,331  2.62% 
26/07/2022 1,200  30,780,000  25.65 (0.20 %)    6,100  156,465,000  4,900  125,685,000  118,876,931  2.62% 
25/07/2022 -12,400  -317,440,000  25.6 (0.00 %)    400  10,240,000  12,800  327,680,000  118,883,031  2.61% 
22/07/2022 -7,600  381,440,000  25.6 (0.39 %)    2,200  381,440,000  9,800  118,865,031  2.63% 
21/07/2022 7,900  201,055,000  25.45 (-0.20 %)    26,300  669,335,000  18,400  468,280,000  118,879,931  2.61% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.